Masa rotundă cu tematica – „Aspecte problematice de documentare a unor categorii de locuitori din Republica Moldova”

Astăzi, secretarii Consiliilor locale și asistenții sociali comunitari din toate localitățile raionului au fost convocați să participe la o Masă rotundă, cu tema: „Aspecte problematice de documentare a unor categorii de locuitori din Republica Moldova”. La activitate a participat președinta raionului Mariana Ombun și șefa-adjunct a Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat.

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) au  inițiat această întrunire întrucât, documentarea unor categorii de persoane din localitățile republicii rămâne a fi o problemă ce necesită o abordare de consens pentru a fi soluționată pornind de la interesul cetățeanului și prevederile actelor normative în vigoare. 

În cadrul evenimentul respectiv, organizat în parteneriat cu Agenția Servicii Publice și Consiliul Raional Telenești, au fost abordate următoarelor subiecte: înregistrarea faptelor de stare civilă produse și înregistrate în localitățile din stânga Nistrului și mun. Bender, transcrierea actelor de stare civilă înregistrate în alte state, reconstituirea actelor de stare civilă, constatarea juridică a faptului nașterii, înregistrarea tardivă a nașterii etc.  Moderatoarele activității au fost experta Madina Gorincioi care s-a referit la aspecte ce țin de dobândirea cetățeniei Republicii Moldova și Avelina Viziru, șefa Direcției control, evaluare și examinarea dosarelor din cadrul Departamentului stare civilă ASP, care a comunicate celor prezenți despre probleme de documentare cu acte de stare civilă a unor categorii de locuitori din Republica Moldova.

 

—————-

Centrul de Drept al Avocaților (CDA) este o asociație obștească-partenera a Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR). Timp de 25 de ani ne preocupăm de asistența juridică a refugiaților, apatrizilor, persoanelor nedocumentate. Pentru noi este foarte importantă colaborarea cu Dumneavoastră.

Consiliul raional Telenești în toamna anului 2022 a semnat un acord de partneriat cu Centrul de Drept al Avocaților (CDA) în vederea asigurării  respectării drepturilor refugiaților, beneficiarilor de protecție internațională, solicitanți al statutului de apatrid și apatrizilor, dar și străinilor în proceduri de integrare în Republica Moldova, prin oferirea de servicii juridice și informaționale în cadrul  determinării statutului de refugiat, a statutului de apatrid, de integrare, de documentare cu acte de identitate si de stare civilă conform statutelor menționate.

%d blogeri au apreciat: