MESAJUL DE FELICITARE AL PREȘEDINTELUI RAIONULUI TELENEȘTI, MARIANA OMBUN CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE – „LIMBA NOASTRĂ”

Astăzi, 31 august, sărbătorim Ziua Limbii Române, limba care ne definește cultural și spiritual.

Limba stă la baza fiecărei culturi, este caracteristica fiecărui popor. Nu există cultură sau istorie a unui popor fără limbă. Limba este cartea de noblețe a unui neam, calea principală de exprimare și păstrare a identității etnice și culturale a acestuia. Respectul faţă de limba ţării înseamnă nivelul intelectual al demnităţii umane şi naţionale. De aceea este de datoria noastră să ne cinstim limba şi neamul, demonstrându-ne, verticalitatea şi patriotismul.

Este important ca toți să aibă șansa de a învăța limba română și de a se integra în mod armonios în societatea noastră. Predarea și învățarea limbii române, ca limbă nematernă, trebuie să devină o ofertă permanentă a sistemului nostru de educație. Sper că prin eforturi comune și responsabilitate reciprocă vom reuși să consolidăm un stat bazat pe valori democratice, pe echitate socială, asigurând o viață decentă tuturor. Deosebit respect pentru toți cei care respectă limba română prin faptul că o vorbesc corect, o cultivă și totodată, îi ajută pe alții să primească darul de a o învăța și de a se bucura de bogăția ei.

Stimaţi teleneșteni!

În acest moment solemn, doresc tuturor locuitorilor raionului Telenești, precum și tuturor cetăţenilor Republicii Moldova să fie demni şi mândri de faptul că locuiesc într-un stat independent, unde domină pacea și se vorbește, fără constrângeri, limba română. Să aveți parte de multă sănătate, fericire, bunăstare, perseverență și noi realizări în munca Dumneavoastră pe care o faceți în serviciul societății și întru binele concetățenilor noștri, iar dragostea de Patrie să Vă însoțească pretutindeni.

Cu respect, 

Președintele raionului Telenești, Mariana OMBUN

%d blogeri au apreciat: