25 mai 2017

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti din 25 mai 2017

(ora 9.00 sala mică de şedinţe, et. III)

 

 1. Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la reorganizarea Gimnaziilor din localităţile Zgărdeşti, Cîşla şi Ordăşei

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la constituirea consiliului consultativ al Direcţiei Generale Educaţie

 Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la acceptarea în proprietate a două microbuze școlar transmise de către Ministerul Educației

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru remunerarea cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică, care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didactice

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Ludmila Darii – şef Direcţia Finanţe.

    

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea întrunirilor intercomunitare dintre grupurile de copii din raionul Teleneşti şi copii din Powiat-ul Sandomierz, Polonia, în vara 2017.

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul rutier pentru întreţinerea drumurilor locale de interes raional în anul 2017.

Raportor: Iacob Stegărescu – şef Secţia Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri;

Coraportor: Ludmila Darii – şef Direcţia Finanţe.

 

       8.Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Telenești destinate drumurile publice locale (de interes raional) amplasate în hotarele administrativ – teritoriale ale comunei Suhuluceni și a proiectelor de formare a acestora

Raportor: Vasile Eşanu – şef al Serviciului raional Relații Funciare şi Cadastru

  

9. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2017 – 2025

            Raportor:  Alexei Bivol – şef al IMSP Spitalul raional Teleneşti

        

 1. Cu privire la avizarea Regulamentului de activitate al IMSP Spitalul raional Telenești și aprobarea Consiliul Administrativ al Instituţiei

         Raportor:  Alexei Bivol – şef al IMSP Spitalul raional Teleneşti

        

 1. Cu privire la avizarea Regulamentelor de activitate a IMSP Centrele de Sănătate din raionul Telenești și aprobarea Consiliilor Administrative a Instituţiilor vizate

         Raportor: Aliona Nastas – şef al IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti

 

       12. Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” (pentru perioada 2014-2016)

          Raportor: Elena Cimpoi – Directorul IM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

        13. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017

Raportor: Ludmila Darii – şef Direcţia Finanţe.

 

 1.  Cu privire la acceptarea în proprietatea Consiliului raional Teleneşti a bunului imobil destinat amplasării Oficiului de Sănătate din s. Negureni

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

        

 1. Cu privire la acceptul primirii în gestiunea Consiliului raional Telenești a unui sector de drum amplasat în c. Suhuluceni

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

 

     16. Cu privire la transmiterea unor spații din imobilul situat pe str. Ștefan cel Mare nr. 5, Centrului Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului