28.01.2021

 Ordinea de zi      

a ședinței extraordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 28  ianuarie 2021

(ora 10.00 sala de ședințe, etaj. II)

 1. Cu privire la corelarea  bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul 2021 

    Raportor: Ludmila Darii – șef al Direcției Finanțe

2. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

    Raportor: Alina Pascaru – șef, Direcția Generală Educație

   Coraportor: Ludmila Darii – șef al Direcției Finanțe

3. Cu privire la darea în folosință a unor spații neutilizate din incinta Instituțiilor Medico – Sanitare Publice și clădirii administrative a Consiliului raional nr. 2

    Raportor: Vasilii Bulat – șef, Secția Administrație  Publică, specialistul principal în problemele juridice (prin cumul) 

4. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Telenești 4/11 din 05.11.2020 „Cu privire al transmiterea cu titlu gratuit a combustibilului solid unor instituții publice din raion”
        Raportor: Vladimir Ciobanu – șef interimar al Secției Construcții, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri

5. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2021

     Raportor: Ludmila Darii – șef al Direcției Finanțe

 

Secretarul Consiliului raional                                  Sergiu Lazăr