29.05.2020

  Ordinea de zi 

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 29  mai 2020

(ora 10.00 sala mare de şedinţe, etaj. II, sediul Consiliului raional Telenești)

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/10 din 20 februarie 2015 „Cu privire la Regulamentul de constituire şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional, (în redacţie nouă)”

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispozițiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar (din fondul de rezervă) în perioada 12.2019 – 25.05.2020

Raportor: Irina Mardari – contabil – șef în cadrul Aparatului Președintelui Raionului

Coraportor: Alexei Bivol – directorul IMSP Spitalul Raional Telenești

 

 1. Cu privire la Raportul de executare a bugetului raional pentru anul 2019

Raport narativ privind executarea bugetului raional Teleneștii pentru anul 2019

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul 2020

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

Coraportor:Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2020.

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional.

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

Raportor: Alina Pascaru șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2020

Raportor:Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

Coraportori:Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

Conducătorii IMSP din raionul Telenești (după caz)

 

 1. Cu privire la realizarea acțiunilor culturale de rang raional desfășurate în an. 2019 și aprobarea planului de finanţare a activităților cultural-festive pentru anul 2020

  Anexa nr. 1: Raport cu privire la acțiunile culturale organizate și desfășurate în perioada anului 2019

  Anexa nr. 2: Manifestațiile de rang raional al Secției Cutlură, Tineret și Sport Telenești pentru anul 2020 și Anexa nr. 3: Activități festive pentru marcarea zilelor profesionale și alte acțiuni de protcol

Raportor: Pavel Casian – şef Secţia Cultură Tineret şi Sport

 

 1. Cu privire la inițierea elaborării  Strategiei de dezvoltare social economice  a raionului pentru anii 2021-2025

Raportor: Loreti Anton – șef Direcția Economie

 

 1. Cu privire la executarea Programului pentru întreținerea drumurilor locale de interes raional pentru anul 2019 aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 8/1 din 21.12.2018

Raportor: Vladimir Ciobanu – șef interimar al Secție Construcții, Arhitectură,  Gospodărie Comunală și Drumuri;                                                                                           

Coraportor:  Loreti Anton – șef Direcția Economie

 

 1. Cu privire la activitatea Direcţiei Asistenţă Socială și Protecţia Familiei Teleneşti pentru anul 2019

Raportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Telenești6/13 din 17.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional (lectura a II)

Raportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

Coraportor:Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/15 din 29 mai 2014 „Cu privire la crearea Serviciului raional de pompieri şi salvatori

Raportor: Ion Veșca –  șefului Secției Situații Excepționale Telenești

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional 7/3 din 26.12.2019 „Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul blocurilor administrative nr. 1și 2 a Consiliului raional”

Raportor : Vasilii Bulat – șef Secția Administrație Publică, specialist principal în probleme juridice (prin cumul)

 

 1. Cu privire la transmiterea unei cantități de combustibil din biomasă unor instituții publice din raion

Raportor: Loreti Anton – șef al Direcției Economie

Coraportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului

Raportor:Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

Coraportor: Vasilii Bulat – șef Secția Administrație Publică

 

 1. Cu privire la constituireaComisiei raionale pentru securitateacirculației rutiere șiaprobarea Planului de acțiuni sectorial (2020-2021) în scopul implementării Strategiei naționale pentru securitatea circulației rutiere

Raportor : Vasilii Bulat – șef Secția Administrație Publică

 

 1. Cu privire la constituirea Comisiei raionale antidrog

Raportor: Vitalie Roșca – șef – interimar al Inspectoratului de Poliție Telenești

 

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Telenești și Centrul de Sănătate Căzănești

Raportor: Rodica Barscov – șef IMSP Centrul de Sănătate Telenești

Coraportor: Anatolie Cristea – șef IMSP Centrul de Sănătate Căzănești

 

 1. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

22. Cu privire la Acordul de parteneriat cu A.O. ,,Concordia’’și  organizarea și funcționarea camerei muli-senzoriale pentru utilizarea terapiei „Snoezelen”

Raportor: Eugenia Roșca – Președinta A.O.  „Concordia”

 

 Secretarul Consiliului raional                                                   Sergiu Lazăr