18 noiembrie 2019

Ordinea de zi
a ședinței extraordinare a Consiliului raional Telenești
din 18 noiembrie 2019. ora 10.00
(Consiliul raional Telenești, sala micăi de ședințe, etj. III)

1. Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional.
          Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional
          Coraportori : Președinții fracțiunilor din cadrul Consiliului raional

2. Cu privire la alegerea Președintelui raionului.
          Raportor: Președintele ședinței

3. Cu privire la alegerea Vicepreședinților raionului.
          Raportor: Președintele raionului

4. Cu privire la numirea d-nei Elena Cimpoi în funcția de director al IM Centrul Stomatologic Raional Telenești
          Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

5. Cu privire Ia rectificarea bugetului raional
         Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe
         Coraportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

6. Cu privire la suspendarea raportului de serviciu al șefului Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri d-lui Stegărescu Iacob și declararea funcției publice temporar vacantă
         Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 Secretarul Consiliului raional                                  Sergiu Lazăr