10.12.2020

Ordinea de zi      

a ședinței ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 10 decembrie 2020

(ora 10.00 sala de ședințe, etaj. II)

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 (I lectură)

   Raportor: Ludmila Darii – șef al Direcției Finanțe

2. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2020

Raportor: Ludmila Darii – șef al Direcției Finanțe

3. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri aflate la bilanțul contabil al Direcției Finanțe
Raportor: Ludmila Darii – șef al Directiei Finanțe

4. Cu privire la primirea cu titlu gratuit a unor calculatoare de la Ministerul Educației Culturii și Cercetării
Raportor: Alina Pascaru – șef, Direcția Generală Educație

5.  Cu privire la Acordul de parteneriat dintre AO CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie și Consiliul raional Telenești
Raportor: Angela Sîrbu – șef, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

6. Cu privire la trecerea în evidență militară a tinerilor din raionul Telenești, născuți în anul 2005
Raportor. Sergiu Lipatov – șef al Secției Administrativ – Militare Telenești

7. Cu privire la încorporarea recruților în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și serviciul civil (de alternativă) în aprilie-iulie 2021  și octombrie 2021 – ianuarie 2022
Raportor : Sergiu Lipatov – șef al Secției Administrativ – Militare Telenești

8. Cu privire la cererea de demisie a D-lui Vasile Eșanu din funcția de șef al Serviciului relații funciare și cadastru și actul de constatare al Autorității Naționale de Integritate nr. 21108 din 27.02.2019

Raportor : Vasilii Bulat – specialist principal în probleme juridice (prin cumul)

9. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Telenești pentru anul 2021
Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

10. Cu privire la graficul concediilor pentru personalul de demnitate publică, secretarul Consiliului raional, șefilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional pentru anul 2021
Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

11. Cu privire la examinarea demersurilor/cererilor cu caracter financiar și modificarea Deciziei nr.216 din 29.05.2020,,Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional”
Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

12. Cu privire la premiul anual al personalului cu funcție de conducere din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional pentru rezultatele activității desfășurate in anul 2019
Raportor: Sergiu Lazăr- secretarul Consiliului raional)

13. Cu privire la raportul de activitate a vicepreședintelui raionului d-nul Alexandru Isac

Raportor: Alexandru Isac – vicepreședintele raionului

14. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 (II lectură)

       Raportor: Ludmila Darii – șef al Direcției Finanțe

 

Secretarul Consiliului raional                                  Sergiu Lazăr

%d blogeri au apreciat: