Comisii de specialitate

images (1)

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL

TELENEŞTI

 

DECIZIE nr.  4/3

din 27 iunie 2015

 

„Cu privire la  constituirea Comisiilor consultative

          de specialitate ale Consiliului raional”

 

Având în vedere constituirea Consiliului raional nou – ales cu mandat pentru perioada 2015-2019, ţinând cont de ponderea consilierilor din partea partidelor politice care au acces în Consiliul raional, în conformitate cu prevederile p. 7 al Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Teleneşti aprobat prin decizia nr.2/6 din 12 iulie 2007, în temeiul art. art. 43 al. (2), 46 al. (1) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul raional,

DECIDE:

 

1.Se constituie Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional în componenţă a câte 11 membri fiecare, pe domenii, după cum urmează:

– Comisia consultativă pe probleme economice, finanţe şi buget (CCEBF);

– Comisia consultativă pe probleme sociale (CCS);

– Comisia consultativă pe probleme de administraţie publică (CCAP).

2.Se aprobă componenţa nominală a Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional conform prevederilor anexei nr. 1 (parte integrantă a prezentei decizii).

  1. Comisiile consultative constituite conform prevederilor p. 1 al prezentei decizii vor activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Teleneşti aprobat prin decizia nr.2/6 din 12 iulie 2007 şi a altor acte normative în vigoare.
  2. În caz de eliberare a membrilor comisiilor din funcţia de consilier raional, atribuţiile lor în cadrul comisiilor sus numite vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii (conform înscrierii în listele supleanţilor, validate ) fără aprobarea unei noi decizii.

                                                               

 

         Preşedintele  şedinţei                                                       Leonid Turea

 

 Secretarul  Consiliului  Raional                                                    Sergiu Lazăr

comisii de specialitate


%d blogeri au apreciat: