26 decembrie 2019

Ordinea de zi 

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti  

din 26 decembrie 2019

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

  1. Privitor la modificarea deciziei nr. 3/3 din 25 mai 2017 „Cu privire la constituirea Consiliului consultativ al Direcţiei Generale Educaţie”

              Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

  1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar (premii și ajutoare materiale) în perioada 20.12.18 – 24.12.19

             Raportor: Irina Mardari – contabil – șef, Aparatul Președintelui raionului

  1. Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul blocului administrativ nr. 1 și 2 a Consiliului raional

            Raportor : Vasilii Bulat – șef Secție Administrație Publică

  1. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Telenești pentru anul 2020

             Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

  1. Cu privire la graficul concediilor pentru personalul de demnitate publică, secretarul Consiliului raional, șefilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional pentru anul 2020

            Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

        Secretarul Consiliului raional                                                   Sergiu Lazăr