06 iulie 2017

Ordinea de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti

din  06 iulie  2017

(ora 10 sala mică de şedinţe, et. III)

 

 

  1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017

Raportor: Ludmila Darii – Șef, Direcția Finanțe

 

2. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare

Raportor: Ludmila Darii – Șef, Direcția Finanțe

Coraportori: Alexei Bivol – Director, IMSP Spitalul raional

                           Iacob Stegărescu – Șef, Secția Construcții, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri.

 

3. Cu privire la examinarea cererilor parvenite în adresa Consiliului raional

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional