07 aprilie 2017

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 07 aprilie 2017

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, et. III)

 

 1. Cu privire la activitatea aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional în anul 2015 și obiectivele prioritare pentru 2016

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului;

Coraportor: Vasile Bulat – şef, Direcţia Economie

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

       4. Cu privire la examinarea demersurilor pentru alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia finanţe

 

      5. Cu privire la examinarea demersurilor/ cererilor pentru alocarea unor mijloace financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia finanţe

 

 1. Cu privire la susţinerea financiară a tinerilor specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2017

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia  finanţe

 

 1. Cu privire la realizarea acțiunilor culturale de rang raional desfășurate în an. 2016 și aprobarea planului de finanţare a activităților cultural-festive pentru anul 2017

Raportor: Pavel Casian – şef Secţia Cultură Tineret şi Sport

Coraportor Darii Ludmila – şef, Direcţia finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei raionale pentru educație şi abrogarea pct. 1 lit. (b) din Decizia nr. 1/2 din 26 ianuarie 2017 „Cu privire la  alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional

 Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

 Coraportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

     9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă, (perioada ianuarie – august 2017)

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

         Coraportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la Regulamentul privitor la alimentarea elevilor claselor a-V-XII-a din cadrul instituţiilor de învățământ general din raionul Teleneşti

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la reorganizarea Liceului Teoretic „Vasile Anestiade” din s. Sărătenii Vechi

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la reorganizarea gimnaziului Căzăneşti prin absorbţie

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la reorganizarea gimnaziilor Zgărdeşti, Cîşla şi Ordăşei în şcoli primare grădiniţe

 Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la aprobarea districtelor şcolare din teritoriul raionului Telenești

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la casarea unor bunuri aflate la bilanțul Direcției Generale Educație Telenești și a Direcției Asistență Socială și Protecția Familie.

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Angela Sîrbu – Şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

 

 1. Cu privire la transmiterea Clădirii administrative nr. 3 în comodat Direcției Generale Educație

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului

 

 1. Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, pentru perioada 2017

Raportor: Diana Manoli –Președintele raionului

 

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal a IMSP Spitalul raional Telenești, pentru anul 2017

Raportor: Alexei Bivol – director al IMSP Spitalul raional Teleneşti

 

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de Comunicare a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru perioada 2017-2022

Raportor: Angela Sîrbu – șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil al cetăţenilor cu anul naşterii 1990 – 1999 în primăvara-toamna anului 2017

Raportor: Țarălungă Leonid – șef, Secția Administrativ Militară Telenești

 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri din patrimoniul fostei școli auxiliare din or. Telenești

         Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru achitarea indemnizaţilor aleşilor  locali pentru an. 2017

Raportor: Lazăr Sergiu – Secretarul Consiliului raional

 

 1. Privitor la modificarea Deciziei nr. 4/1 din 11.08.2016 „Cu privire la numirea în funcția de Șef Direcție Economie.

Raportor: Lazăr Sergiu – Secretarul Consiliului raional

 

 

Secretarul Consiliului raional                                               Sergiu Lazăr