13 decembrie 2018

                                   Ordinea de zi                                     

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 13 decembrie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

 1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018

                   Raportor: Ludmila Darii șef  al Direcției Finanțe

 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 (I lectură)

                   Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

 1.  Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2018

                   Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare

                   Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

 1. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri

                   Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

 1.          Privitor la modificarea Deciziei nr. 5/3 din 18.10.2018 „Cu privire la alocarea unor mijloace financiare  din cadrul componentei raionale pentru educație

                   Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru remunerarea cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică, care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didactice încadrați în serviciu de la 01 septembrie 2018”)

Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor locale de interes raional pentru anul 2019.

Raportor: Iacob Stegărescu – şef Secţia Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri;

Coraportor: Ludmila Darii – şef Direcţia Finanţe.

 

    9.  Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2018 – 2021

            Raportor: Alexei Bivol – director interimar al IMSP ”Spitalul Raional Telenești”

 

 1. Cu privire la numirea d-lui Alexei Bivol în funcția de director al Instituției Medico-Sanitare Publice ”Spitalul Raional Telenești”

            Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de Consiliul raional în cadrul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Telenești pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 24.02.2019

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la stabilirea premiului și ajutorului material în cazul personalului cu funcție de conducere din cadrul unor instituții medico-sanitare publice din raion

            Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la aprobarea acordurilor de colaborare dintre:Consiliul raional și Asociația Obștească „Asociația Raională de Fotbal Telenești”

       Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

       Coraportor: Igor Legaci – Președintele A.O. „Asociația Raională de Fotbal Telenești”

 

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/16 din 11.04.2012 privind organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului direcţiilor secţiilor altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Teleneşti

       Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

            Coraportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la încorporarea recruților în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în aprilie-iulie 2019 şi octombrie 2019-ianuarie 2020

Raportor: Sergiu Lipatov- șef al Secția Administrativ Militară.

 

 1. Cu privire la activităţile pentru luarea în evidenţă militară a tinerilor a. n. 2003 şi celor ce nu au fost luaţi în evidenţă militară din diferite motive la timpul stabilit

        Raportor: Sergiu Lipatov – șef al Secția Administrativ Militară.

 

 1. Cu privire la acordul de a primi în proprietate Consiliului raional Telenești a unor bunuri proprietate publică a statului, gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

  Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 1. Privitor la modificarea Deciziei nr. 7/8 din 10.12.2015 „Cu privire la reorganizarea Direcției Educație

Raportor: Olga Gherman – Consilier raional, directorul Centrului de Creație al Elevilor

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Sergiu Lazăr