14 decembrie 2017

Ordinea de zi 

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 14 decembrie 2017

(ora 09.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

  1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni de activitate ale anului 2017

Raportor: Ludmila Darii șef  al Direcției Finanțe

 

  1.  Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 (I lectură)

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

      3. Cu privire la mijloacele financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar (perioada 15.08.17 – 30.11.17)

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

  1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

  1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

     6. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

  1. Cu privire la aprobarea acordurilor de colaborare dintre: Consiliul raional și Organizația Necomercială Fundația Creștină „Titus”, Consiliul raional și Asociația Obștească „Concordia. Proiecte Sociale”

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

8. Cu privire la stabilirea unor premii și a ajutorului material unic personalului de conducere din cadrul unor Instituții Medicale din raionul Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

9. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei raionale pentru educație

Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

10. Privitor la modificarea Deciziei nr. 2/8 din 07.04.2017  „Cu privire la alocarea unor mijloace financiare  din cadrul componentei raionale pentru educație şi abrogarea pct. 1 lit. (b) din Decizia nr. 1/2 din 26 ianuarie 2017  „Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional

Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

11. Cu privire la distribuirea  mijloacelor financiare  pentru remunerarea cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică, care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didactice încadrați în serviciu de la 01 septembrie 2017

Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

12. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă, (perioada august – decembrie 2017)

Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

13. Cu privire la pregătirea serviciilor publice de interes raional pentru activitatea în perioada rece a anului 2017 – 2018

Raportor: Vasile Bulat – șef Direcția Economie

 

14. Privitor la modificarea deciziei nr. 1/4 din 26.01. 2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor unor servicii medico-sociale în anul 2017

Raportor: Aliona Nastas – șef al Centrului de sănătate Telenești

 

15. Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituțiilor Medicale din raionul Telenești, pentru anul 2018

Raportor: Aliona Nastas – șef al Centrului de sănătate Telenești

 

16. Cu privire la acceptul primirii în gestiunea  Consiliului raional Telenești a unui sector de drum amplasat în s. Negureni

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal pe probleme juridice

 

17.  Cu privire la transmiterea în locațiune a unei încăperi din incinta imobilului din or. Telenești, str. Ștefan cel Mare nr. 5

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal pe probleme juridice

 

18. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil al cetăţenilor cu anul naşterii 1991 – 2000 în primăvara-toamna anului 2018

Raportor: Leonid Țarălungă – șef al Secției Administrativ Militare

 

19. Cu privire la activităţile pentru luarea în evidenţă militară a tinerilor a. n. 2002 şi celor ce nu au fost luaţi în evidenţă militară din diferite motive la timpul stabilit

Raportor: Leonid Țarălungă – șef al Secției Administrativ Militare

 

20. Cu privire la premierea unor persoane cu funcție de demnitate publică

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.

 

21. Privitor la modificarea Deciziei nr. 3/10 și 3/11 din 25.05.2017  Cu privire la avizarea Regulamentelor de activitate a IMSP  Spitalul raional Telenești, Centrele de Sănătate din raionul Telenești și aprobarea Consiliilor Administrative a Instituţiilor vizate

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.

 

22. Privitor la modificarea Deciziei nr. 2/5 din 07.04.2017  „Cu privire la examinarea demersurilor/cererilor pentru alocarea unor mijloace financiare din fondul de rezervă

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.

 

23. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.