17 septembrie 2019

  Ordinea de zi 

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 17 septembrie 2019

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

 1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru primul semestru al anului 2019

          Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2019.

         Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Direcţiei Finanţe (în redacţie nouă)

        Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la repartizarea profitului net al IM Centrul Stomatologic Raional Telenești, pentru anul 2018

            Raportor: Elena Cimpoi – directorul IM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 1. Cu privire la atribuirea Instituției Publice ”Muzeul Raional  de Istorie și Etnografie Telenești”, categoria – ”I ”

            Raportor: Pavel Casian – şef Secţia Cultură Tineret şi Sport;

            Coraportor: Elena Ilescu – directorul Muzeului Raional de Istorie și Etnografie

 1. Cu privire la Acordul de parteneriat cu A.O. ,,Concordia’’ și crearea Serviciului Social „Cameră de Plasament de Urgență a Victimelor Violenței în Familie

          Raportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

          Coraportor: Eugenia Roșca– președintele AO ”Concordia”

 1. Cu privire la atribuirea in comodat a unui spațiu pentru desfășurarea activității fondatorului Cabinetului individual al medicului de familie ”Șaptefrați Ludmila” în cadrul sediului Oficiului Medicului de Familie Negureni

           Raportor: Ecaterina Furculiță – Vicepreședintele raionului pentru probleme sociale

 1. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial privind Controlul Tutunului pentru anii 2019-2021

            Raportor: Eugen Manoli – președintele Consiliului de Sănătate Publică.

 1. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri din cadrul IP Gimnaziul ”Tudor Brădescu” s. Chiștelnița și Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei”

         Raportor: A. Juncu-director IP Gimnaziul „Tudor Brădescu” s. Chiștelnița                     

                         Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la modificarea unor Decizii aprobate de Consiliul Raional Telenești (Decizia 2/6 din 16 mai 2019, Decizia 2/5 din 16 mai 2019)

             Raportor: Nelea Chicu – director al Gimnaziului ”Mihai Eminescu”

                              Alina Pascaru –șef DGE Telenești

 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispozițiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar (premii și ajutoare materiale din fondul de rezervă) în perioada  20.12.2019-08.07.2019

               Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul consiliului Raional

 1. Demersuri și cereri cu caracter financiar

              Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul consiliului Raional

  13. Cu privire la primirea în comodat a bunului imobil

              Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul consiliului Raional

 14. Privitor la modificarea deciziei nr. 7/6 din 29.12.2014  „Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul clădirii administrative nr. I și II a Consiliului raional ”

              Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul consiliului Raional

  15 „Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul 2019”

              Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 16 „Cu privire  la modificarea și abrogarea unor Decizii  aprobate de Consiliul Raional Telenești”

             Raportor: Ș. Taran, secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri.

 17 „Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei raionale pentru educație”

           Raportor: Alina Pascaru –șef DGE Telenești

 18. „Cu privire la acordul de a primi în proprietate Consiliului raional Telenești a unor bunuri proprietate publică a statului, gestiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”

          Raportor: Alina Pascaru –șef DGE Telenești

19.  ”Cu privire la reorganizarea gimnaziului Bogzești prin absorbție” 

          Raportor: Alina Pascaru –șef DGE Telenești

20.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă (perioada 02.09. 2019 – 31.12. 2019)

          Raportor: Alina Pascaru –șef DGE Telenești

 

Secretarul interimar al Consiliului raional                                       Vasilii Bulat