18 noiembrie 2019

 Ordinea de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti

din  18  noiembrie 2019, ora 10.00

(Consiliul raional Telenești, sala mică de şedinţe, etj. III) 

 

  1. Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

Coraportori: Președinții fracțiunilor din cadrul Consiliului raional

 

  1. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului.

Raportor: Președintele ședinței

 

  1. Cu privire la alegerea Vicepreşedinţilor raionului.

Raportor: Preşedintele raionului

 

  1. Cu privire la numirea d-nei Elena Cimpoi în funcția de director al IM Centrul Stomatologic Raional Teleneşti

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

  1. Cu privire la rectificarea bugetului raional

Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

Coraportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 

6. Cu privire la suspendarea raportului de serviciu al șefului Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri d-lui Stegărescu Iacob și declararea funcției publice temporar vacantă

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

          

       Secretarul

Consiliului raional                                             Sergiu Lazăr

%d blogeri au apreciat: