17 decembrie 2019

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din  17 decembrie 2019, ora 10.00

 

   1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 (I lectură)      

            Anexa nr. 1 – 5/1 

            Anexa nr. 6-11

          Raportor: Ludmila Darii – Șef al Direcției Finanțe

  1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2019

         Raportor: Ludmila Darii – Șef al Direcției Finanțe

  1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare

          Raportor: Ludmila Darii – Șef al Direcției Finanțe

  1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei raionale pentru educație

          Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

          Coraportor: Darii Ludmila – Șei Direcția Finanțe

  1. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri din cadrul IP Gimnaziul „Tudor Brădescu” s. Chiștelnița, IP Gimnaziul s. Văsieni și IP Liceul „Adrian Păunescu” s, Căzănești

          Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

  1. Cu privire la pregătirea infrastructurii și sferei sociale din raion către sezonul rece a anului 2019 -2020

           Raportor: Alexandru Isac – Vicepreședintele raionului

          Coraportor: Loreti Anton – Șef Direcție Economie

  1. Cu privire la aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor locale de interes raional pentru anul 2020.

            Raportor: Vladimir Ciobanu – specialist din carul Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri;

  1. Cu privire la reorganizarea IMSP Centrul de Sănătate Chiștelnița

           Raportor: Ion Ombun – Șef al IMSP Centrul de Sănătate Chiștelnița

  1. Cu privire la darea în folosință a unor spații din incinta Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” și IMSP Centrele de Sănătate publică din raionul Telenești

          Raportor: Silvia Babără- director IP Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” Telenești;

                          Rodica Barscov- Șef al IMSP Centrul de Sănătate Telenești

  1. Privind modificarea Deciziei nr.5/6 din 18 noiembrie 2019 Cu privire la suspendarea raportului de serviciu al șefului Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri d-lui Stegărescu Iacob și declararea funcției publice temporar vacantă”

         Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

   11. Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice din subordinea Consiliului raional

          Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

   12. Cu privire la schimbarea destinației imobilului în care este amplasat Muzeul Raional de Istorie și Etnografie

          Raportor: Marian Beiu – arhitector – șef al Consiliului raional

  13. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 (II lectură) 

                 Raportor: Ludmila Darii – Șef al Direcției Finanțe

       Secretarul

Consiliului raional                                                       Sergiu Lazăr