18 octombrie 2018

                                Ordinea de zi                                    

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 18 octombrie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

1.Cu privire la gradul de pregătire a infrastructurii şi sferei sociale din raion către sezonul rece 2018-2019

Raportor:Loreti Anton – șef Direcția Economie

 

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învățământ către noul an şcolar

Raportor: Alina Pascaru șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

Raportor: Alina Pascaru șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă, (perioada septembrie-decembrie 2018)

Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire al alocarea unor mijloace financiare

Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

 1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2018

Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

 1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuată la Consiliul raional Telenești.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la vacanța funcției de șef al IMSP Centrul de Sănătate Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la instituirea Serviciului Social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

          Raportor: Angela Sîrbu- șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Privitor la modificarea și completarea Deciziei nr. 5/7 din 01.11.2013 ” Cu privire la delimitarea juridică şi fondarea Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Telenești”

Raportor:  Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

 1. Cu privire la protecția și reabilitarea ecologică a răului Ciulucul Mic și crearea Comitetuluisubbazinal al răului  Ciulucul Mic

Raportor:Loreti Anton – șef Direcția Economie

 

 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri proprietate publică a Consiliului raional Telenești

Raportor:Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

Coraportor: Valeriu Lazarenco–specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri

Raportori:Svetlana Popescu – director al IP Gimnaziul Nucăreni

 

   15.Cu privire la aprobareaRegulamentuluiprivindacordareapremiilorcu prilejuljubileelor, a sărbătorilorprofesionaleşi a zilelor de sărbătoarenelucrătoarepentrupersoanele  care deținfuncții de demnitatepublică din cadrulConsiliuluiraionalTelenești

          Raportor:Sergiu Lazăr-Secretarul Consiliului raional

 

 1. Privitor la modificarea Deciziei nr. 2/3 din 26.03.2018„Cu privire al alocarea unor mijloace financiare dinsoldul disponibil al Consiliului raional

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Sergiu Lazăr