21 decembrie 2018

Ordinea de zi
a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti
din 21 decembrie 2018
(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

1. Cu privire la aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor locale de interes raional pentru anul 2019.
    Raportor: Iacob Stegărescu – şef Secţia Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri;

2. Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional.
    Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

3. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar (premii și ajutoare materiale) în perioada 20. 07.18 – 20.12.18
    Raportor: Irina Mardari – contabil – șef, Aparatul Președintelui raionului

4. Cu privire la graficul concediilor pentru personalul de demnitate publică, secretarul Consiliului raional, șefilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional pentru anul 2019

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

5. Cu privire la desemnarea persoanei responsabile a fondatorului pentru Instituțiile Medico – Sanitare Publice din raion.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

6. Cu privire la transmiterea în locaţiune a unei încăperi din incinta imobilului din or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare nr. 5.

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului.

7. Cu privire la acceptarea în proprietatea publică a Consiliului raional a unor unităţi de transport.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional


Secretarul Consiliului raional          Sergiu Lazăr