21 martie 2019

Ordinea de zi
a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti
din 21 martie 2019
(ora 10.00, sala mică de şedinţe, etaj. III)

1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru anul 2018        
    Raportor: Ludmila Darii – șef, Direcția Finanțe

2. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional.
    Raportor: Ludmila Darii – șef, Direcția Finanțe

3. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2019. 
    Raportor: Ludmila Darii – șef, Direcția Finanțe

4. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație
    Raportor-: Alina Pascaru – șef, Direcția Generală Educație
    Coraportor: Ludmila Darii – șef, Direcția Finanțe

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă, (perioada ianuarie – august 2019).
    Raportor-: Alina Pascaru – șef, Direcția Generală Educație

6.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialiști, angajați în unele instituții publice din raion, pentru anul 2019

     Raportor: Ludmila Darii – șef, Direcția Finanțe
     Coraportori: Alina Pascaru – șef, Direcția Generală Educație
                         Pavel Casian – șef, Secția Cultură Tineret și Sport
                         Conducătorii IMSP din raionul Telenești (după caz)

7. Cu privire la realizarea acțiunilor culturale de rang raional desfășurate în an. 2018 și aprobarea planului de finanțare a activităților cultural-festive pentru anul 2019

    Raportor: Pavel Casian- șef, Secția Cultură Tineret și Sport

8.  Cu privire la autorizarea de casare a unor bunuri de la bilanțul unor Instituții Publice a căror fondator este Consiliul raional

    Raportor: Angela Sîrbu – șef, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei
    Raportor: Alina Pascaru – șef, Direcția Generală Educație

9. Cu privire la modificarea unor Decizii aprobate de Consiliul Raional Telenești

     Raportor: Angela Sîrbu – șef, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei
     Coraportori: Ion Veșca – șef, Secția Situații Excepționale Telenești

10.  Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituțiilor Medicale din raionul Telenești, pentru anul 2019

      Raportor: Alexei Bivol – directorul IMSP Spitalul Raional Telenești;
      Coraportor: Valeriu Avricenco – șef, IMSP Centrul de Sănătate Telenești.

11. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru evidența, asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice

    Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în problerne juridice.

12. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Telenești, pentru anul 2019

     Raportor: Sergiu Lazăr- Secretarul Consiliului raional

13. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiului anual pentru rezultatele activității, în funcție de veniturile obținute suplimentare Ia cele aprobate/rectificate

     Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.

14. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor

     Raportor Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

15. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

     Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

16. Cu privire Ia alocarea unor mijloace financiare pentru achitarea indemnizafilor alegilor locali pentru an.2019 qi premiului anual persoanelor cu funcfie de demnitate publici din cadrul Consiliului Raional Telenesti

     Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

17, Cu privire la reorganizarea IP gimnaziul Bogzești.

    Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

         Secretarul Consiliului raional                                              Sergiu Lazăr