23 februarie 2018

 

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament ,,Aproape de Tine” și costurile pentru întreținerea Centrului nominalizat, în anul curent

Raportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei,

Coraportori: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor unor servicii medico-sociale în anul 2018

             Raportor: Aliona Nastas – șef IMSP Centrul de Sănătate Telenești

    Coraportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

  

3. Cu privire la stimularea tinerilor specialişti angajați în instituțiile de învățământ și cultură din subordinea Consiliului raional

Raportor: Ecaterina Furculiță – Vicepreședintele raionului

         Coraportori: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

                               Pavel Casian – șef Secția Cultură Tineret și Sport

 

4.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2018

              Raportor:Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

  

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă, (perioada ianuarie – august 2018)

Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 

  1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru achitarea indemnizaţilor și premiilor aleşilor locali

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

7.Cu privire la rectificarea bugetului  raional pentru anul 2018

          Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

        

8.Cu privire la transmiterea bunului imobil destinat amplasării Oficiului Medicului de Familie din s. Negureni, în comodat IMSP CS Căzănești

           Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului