25 august 2017

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti din 25 august 2017

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, et. III)

 

 1.  Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru primul semestru al anului 2017   (anexa nr. 1); (anexa nr. 2)

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1.  Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2017

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar, (în perioada 01 decembrie 2016 – 15 august 2017)

             Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului Raional nr.1/6 din 07.04.2017 ,,Cu privire la susținerea financiară a tinerilor specialiști angajați în instituțiile publice din raion pentru anul 2017”

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din bugetul Consiliului raional

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

Raportor: Maria Vleju – șef adjunct Direcția Generală Educație

Coraportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Privitor la executarea deciziei nr. 3/1 din 25.05.2017 ”Cu privire la organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017

Raportor: Maria Vleju – șef adjunct Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ din raion pentru anul şcolar 2017 – 2018

Raportor: Maria Vleju – șef adjunct Direcția Generală Educație

      

 1. Cu privire la Acordul de Cooperare între județul Neamț, România și raionul Telenești, Republica Moldova

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1.  Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la demisia d-nei Eugenia Ioxa din funcția de șef a Direcției Generale Educație.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1.  Cu privire la nota informativă a Vicepreşedintelui raionului privitor la vizita de lucru în Republica Bielorusia efectuată în perioada 02 – 04 iulie curent.

Raportor: Ecaterina Furculiță – Vicepreședintele raionului

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/18 din 10.03.2016 „Cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional ce vizează rutele „Telenești – Negureni”, ”Telenești – Mîndrești”

Raportor: Vasile Harghel – Prim-vicepreședintele raionului, Președintele comisiei pentru transportul auto de pasageri și bagaje;

Coraportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la încetarea activității Casei de Copii tip familie din s. Văsieni

Raportor: Angela Sîrbu – șef a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la modificarea anexei nr. 11 al deciziei nr. 2/16 din 11 aprilie 2012 privind organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului  direcţiilor secţiilor altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Telenești

Raportor: Angela Sîrbu – șef a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la transmiterea în folosință a unor spații din incinta imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr. 5, or. Telenești

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la preluarea în comodat a unor spații pentru amplasarea Oficiului Medicului de Familie din s. Văsieni

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional