26 iulie 2018

 

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti din 26 iulie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, et. III)

 1.  Cu privire la raportul de executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2018

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 1.  Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de Stat pentru anul 2018

Raportor: Ludmila Darii– şef, Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru  remunerarea cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică,  care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didactice, pentru perioada 01 ianuarie -30 august  2018

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe;

Coraportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 1. Cu privire la monumentul de for public ”Memorialul eroilor căzuți la datorie” din or. Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 1. Cu privire la preluarea în comodat a unor spații pentru amplasarea Școlii de Muzică ”Academician Gheorge Mustea”

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 1. Cu privire la alocare unor mijloace financiare

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiarealocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionuluicu caracter financiar (premii și ajutoare materiale) în perioada 01.12.17– 20. 07.18

            Raportor: Irina Mardari – contabil – șef, Aparatul Președintelui raionului

 1. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație a r-lui Telenești 2018-2022.

Raportor: Vladimir Ciobanu – specialist, Secția Construcții Arhitectură Gospodărie Comunală și Drumuri

Coraportor:Loreti Anton – șef Direcția Economie.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Privind organizarea și funcționarea Casei de Copii de tip Familial

Raportor: Angela Sîrbu – șef a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la activitatea instituțiilor extrașcolare din raionul Telenești în anul de studii 2017 – 2018

Raportori:

Olga Gherman – director – Centrul de Creație al Elevilor

Svetlana Caprian – director -Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din or. Telenești;

Igor Legaci – director – Școala Sportivă;

Valentin Ursu – director – Școala de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea” din or. Telenești;

 1. Cu privire la realizarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională și autoasigurarea populației cu produse sanguine pentru anul 2012-2016 și aprobarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea populaţiei cu produse sanguine pentru anii 2017-2021

Raportor: Alexei Bivol – director, IMSP Spitalul Raional

 1. Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” (pentru perioada an. 2017)

Raportor:  Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 1. Privitor la modificarea și completarea Deciziei nr. 5/7 din 01.11.2013 ” Cu privire la delimitarea juridică şi fondarea Întreprinderii MunicipaleCentrul Stomatologic Raional Telenești” și aprobarea Regulamentului de activitate al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Telenești (în redacției nouă)

Raportor: Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 1. Cu privire la acordul de colaborare dintre Consiliul raional Telenești și Asociația Obștească ”Nika”

Raportor: Ecaterina Furculiță– Vice – președintele raionului

Coraportor: Veronica Boldescu – președinte A.O. ”Nika”

 15. Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 1. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri

Raportori:

 Valeriu Avricenco – șef adjunct al bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești;

Svetlana Popescu – director al IP Gimnaziul Nucăreni

17. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

18.Privitor la modificarea și completarea  unor decizii anterior aprobate

Raportori:

 Valeriu Avricenco – șef adjunct al bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești

Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

Angela Sîrbu – șef a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

19. Cu privire la interimatul funcției de director al IMSP Spitalul Raional Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

            Secretarul Consiliului raional                                               Sergiu Lazăr