27 decembrie 2017

 

  Ordinea de zi                                     

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 27 decembrie 2017

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

  1. Cu privire la acceptarea primirii în gestiunea Consiliului raional a Centrului Comunitar Multifuncțional din or. Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

Coraportori: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei,                      Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

  1. Cu privire la transmiterea combustibilului din biomasă (bricheți) unor instituții publice din raion

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

Coraportor: Vasile Bulat – șef al Direcției Economie

 

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare pentru funcționarii publici din cadrul Consiliului raional Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

         Coraportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

  1. Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional pentru anul 2018

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

  1. Cu privire la graficul concediilor pentru personalul de demnitate publică, secretarul Consiliului raional, șefilor subdiviziunilor  din subordinea Consiliului raional pentru anul 2018

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

  1. Privitor la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr.7/8 din 10.12.2015 ,,Cu privire la reorganizarea Direcției Educație

        Raportor : Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 

  1. Cu privire la încetarea activității Caselor de Copii tip familie din s. Chiștelnița și Scorțeni

        Raportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 

  1. Cu privire la stabilirea unui premiu Șefului IMSP CS Chiștelnița

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional