26 aprilie 2018

 1. Cu privire la activitatea aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional în anul 2017 și obiectivele prioritare pentru 2018

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului;

Coraportor: Vasile Bulat – şef, Direcţia Economie

 

 1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru anul 2017

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional.

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

 Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la autorizarea de casare a unor bunuri de la bilanțul unor Instituții Publice a căror fondator este Consiliul raional

 Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

    6. Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, pentru perioada 2018.

Raportor: Diana Manoli –Președintele raionului

 

 1. Cu privire al transmiterea cu titlu gratuit a combustibilului solid unor instituții publice din raion.

Raportor: Diana Manoli –Președintele raionului

 

 1. Cu privire la realizarea acțiunilor culturale de rang raional desfășurate în an. 2017 și aprobarea planului de finanţare a activităților cultural-festive pentru anul 2018

Raportor: Pavel Casian – şef Secţia Cultură Tineret şi Sport

 

 1. Privitor la modificarea Deciziei nr. 3/7 din 25.05.2017 ”Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul rutier pentru întreţinerea drumurilor locale de interes raional în anul 2017

         Raportor: Iacob Stegărecu, șeful Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

 1. Cu privire la acceptarea primirii în gestiunea Consiliului raional a unor porțiuni de drum din or. Telenești.

         Raportor: Iacob Stegărecu, șeful Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor locale de interes raional pentru anul 2018, în redacție nouă

         Raportor: Iacob Stegărecu, șeful Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

 1. Cu privire la raportul de executare a Programului teritorial de prevenire și combatere a hepatitelor ”B”,”C”,”D”, pentru anii 2012-2016 aprobat prin Decizia consiliului raional nr. 3/10 din 12.07.12 și aprobarea unui nou Program teritorial pentru perioada 2018-2021

Raportor: Eugen Manoli – Șeful Centrului de Sănătate Publică,

 

 1. Cu privire la acceptarea primirii în folosința Consiliului raional Telenești a 2 autospeciale gestionate de Posturile de Salvatori și Pompieri Mîndrești și Căzănești.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la dizolvarea Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectare şi Sistematizare al raionului Teleneşti”.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la aprobarea Planului de Integritate pentru întreprinderile a căror fondator este Consiliul raional Telenești

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

    16. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la realizarea proiectului ”Together for Health” în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Raportor: Vasile Bulat – șeful Direcției Economie