Ședința ordinară din 26.07.2018

 

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti din 26 iulie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, et. III)

 1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru primul semestru al anului 2018

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

2. Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de Stat pentru anul 2018

Raportor: Ludmila Darii– şef, Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru  remunerarea cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică,  care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didactice, pentru perioada 01 ianuarie -30 august  2018

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe;

Coraportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la monumentul de for public ”Memorialul eroilor căzuți la datorie” din or. Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la preluarea în comodat a unor spații pentru amplasarea Școlii de Muzică ”Academician Gheorge Mustea”

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la alocare unor mijloace financiare

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar (premii și ajutoare materiale) în perioada 01.12.17– 20. 07.18

             Raportor: Irina Mardari – contabil – șef, Aparatul Președintelui raionului

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație a r-lui Telenești 2018-2022.

Raportor: Vladimir Ciobanu – specialist, Secția Construcții Arhitectură Gospodărie Comunală și Drumuri

Coraportor: Loreti Anton – șef Direcția Economie.

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Privind organizarea și funcționarea Casei de Copii de tip Familial

Raportor: Angela Sîrbu – șef a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la activitatea instituțiilor extrașcolare din raionul Telenești în anul de studii 2017 – 2018

Raportori:

Olga Gherman – director – Centrul de Creație al Elevilor

Svetlana Caprian – director – Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din or. Telenești;

Igor Legaci – director – Școala Sportivă;

Valentin Ursu – director – Școala de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea” din or. Telenești;

 

 1. Cu privire la realizarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională și autoasigurarea populației cu produse sanguine pentru anul 2012-2016 și aprobarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea populaţiei cu produse sanguine pentru anii 2017-2021

Raportor: Alexei Bivol – director, IMSP Spitalul Raional

 

 1. Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” (pentru perioada an. 2017)

Raportor:  Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

 1. Privitor la modificarea și completarea Deciziei nr. 5/7 din 01.11.2013 ” Cu privire la delimitarea juridică şi fondarea Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Telenești” și aprobarea Regulamentului de activitate al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Telenești (în redacției nouă)

Raportor: Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

 1. Cu privire la acordul de colaborare dintre Consiliul raional Telenești și Asociația Obștească ”Nika”

Raportor: Ecaterina Furculiță– Vice – președintele raionului

Coraportor: Veronica Boldescu – președinte A.O. ”Nika”

 15. Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 1. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri

Raportori:

 Valeriu Avricenco – șef adjunct al bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești;

             Svetlana Popescu – director al IP Gimnaziul Nucăreni

 

 1. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar

             Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

18. Privitor la modificarea și completarea  unor decizii anterior aprobate

Raportori:

 Valeriu Avricenco – șef adjunct al bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești

Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

Angela Sîrbu – șef a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

19. Cu privire la interimatul funcției de director al IMSP Spitalul Raional Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

            Secretarul Consiliului raional                                               Sergiu Lazăr

 

 

%d blogeri au apreciat: