Direcția Generală Educație

DIRECŢII DE ACŢIUNE:

             Implementarea prevederilor Codului educaţiei al Republicii Moldova în vederea modernizării în continuare a educaţiei,  a managementului educaţional; Continuarea realizării conceptului de şcoală incluzivă, prietenoasă copilului prin oferirea serviciilor educaţionale  de calitate;

 Acces egal, nediscriminatoriu la educaţie;

 Susţinerea elevilor capabili de performanţă;

 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie artistică, educaţie prin sport… );

 Susţinerea formării continue a resurselor umane;

 Dezvoltarea parteneriatului comunitar şi intercomunitar bazat pe principii democratice. 

Direcția Educație Teleneşti este

reprezentată  de:

Alina PASCARU,

Şef Direcţie Educaţie

Adela Bologan, specialist principal în probleme

 resurse umane

Virgina DRUGUȘ, preşedinte al CR al SEŞ

  Secţia Inspectare şi Evaluare 

 Ostrovețci Ina, responsabil TIC. 

      Maria Vleju, Şef adjunct, Şef secţie evaluare.

 

Centrul    Metodic

Raisa Ursu, Şefa Centrului Metodic 

Raisa Anton, specialist principal, metodist

Galina Doroftei, specialist principal, metodist

Bogdan Valentin, specialist principal,metodist

Vîrlan Natalia, specialist principal, metodist         

 

Contabilitate

 Elena Blajevschi, specialist principal,economist

Grecu Viorica, contabil

Tamara Balmuş, contabil

Răileanu Carolina, contabil.

 

Rețeaua școlară din raion include:

 

Licee – 5.

Gimnazii – 31

Instituții extrașcolare -4

Instituţii preşcolare –39

Numărul total elevi –6846

Numărul de copii în instituţiile preşcolare -2795

 

Calitatea resurselor umane:

Cadre didactice – 1038 persoane

Din care:

Studii superioare – 732  persoane

Studii medii speciale – 284 persoane

Superioare neterminate – 22 persoane

Prin cumul – 105 persoane

Specialişti tineri – 34 persoane

Educatori – 247 persoane

Manageri şcolari – 37 persoane

Manageri grădiniţe – 39 persoane

Deţin gradul didactic superior – 8 persoane;

gradul didactic I – 47 persoane;

gradul  didactic II – 660 persoane

 

Obiectivele Direcției Educație 

Teleneşti:

Asigurarea funcţionării eficiente a sistemului de management al calităţii educaţiei prin monitorizarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ din raion, a managerilor şcolari.

Sporirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale curriculare şi extracurriculare axate pe standardele de eficienţă a învăţării.

Asigurarea accesului copiilor la educaţie de calitate, bazată pe formarea de competenţe.

Implementarea în educaţie a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale moderne.

Sporirea gradului de incluziune şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale ( CES ).

PARTENERI:

CONSILIUL RAIONAL TELENEȘTI;  Centrul raional al medicilor de familie

Inspectoratul General de Poliție; Centrul de sănătate publică.

Comisariatul Militar; 

Direcția Asistență socială și Protecție a Familiei.

Administrația publică locală de nivelul I.

 Contacte: 

 E-mail: dr_telenesti@ mail.ru

Direcţia Educaţie Teleneşti

Str. 31 August 9

Etajul III

 Telefon ( anticameră ):

2- 30 -59

FAX : 2 -30- 59

%d blogeri au apreciat: