Dispozițiile Președintelui

[su_spoiler title=”Dispozițiile Președintelui emise în 2019″ style=”fancy” icon=”chevron”]

[su_box title = „Ianuarie” style-„soft”]

Cu privire la atribuirea temporară de deservire a rutelor regulate din raionul Telenești

 

Cu privire la achitarea indemnizației de consilier pentru participarea la ședința de lucru a Consiliului raional din 21.12.2018

 

Cu privire la aprobarea documentelor de planificare în domeniul Protecției civile a raionului Telenești pentru anul 2019 

 

Cu privire la soluționarea conflictului de interese

 

Cu privire la premierea șefului IMSP CS Chiștelnița

 

Cu privire la premierea șefului IMSP CS Brânzenii -Noi

 

Cu privire la costituirea unui grup de lucru pentru examinarea demersului dlui Bîrcă Ștefan, primar la s. Verejeni, raionul Telenești[/su_box]

[su_box title = „Februarie” style-„soft”]

Cu privire la inventarierea și ordonarea documentelor Aparatului președintelui raionului, secțiilor și direcțiilor subordonate Consiliului raional pentru perioada de activitate 2016 – 2018

 

Cu privire la radierea obiectelor industriale periculoase de pe teritoriul raionului Telenești

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate comemorării a 30 ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei Memoriei

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea sărbătorilor ”Mărțișor 2019” și ”Expoziția – concurs de Mărțisoare”

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului la minifotbal consacrat a 27 ani de la conflictul armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova

 

Cu privire la desemnarea persoane responsabile de evidența patrimoniului public aflat în administrația APL Telenești[/su_box]

 

[su_box title=”Martie” style=”soft”]

Cu privire la modificarea rutei regulate de călători, (5163), Telenești – Cucioaia

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului concurs raional de muzică ușoară ”Constelația talentelor”, ediția I-îi

 

Cu privire la convocarea Consiliului rainal în ședință ordinară

 

Cu privire a constituirea grupului de lucru pentru evaluarea pagubei produse în urma surpării podului din centrul satului Ordășei

 

Cu privire la efectuarea constrolului complex privind starea arhivei departamentale, modul de organizare și ținerea lucrărilor de secretariat în Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei Telenești a Consiliului raional Telenești

 

Cu privire la modificarea pct. 1 și 2 din dispoziția nr. 75 din 20.06.2018 ”Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de înregistrarea și publicarea actelor administrative în Registrul de Stat al actelor locale”

 

Cu privire la alocara mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului raional la Tenis de masă

 

Cu privire la alocara mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea campionatului raionului la volei

 

Cu privire la instituirea comisiei speciale pentru evaluarea condițiilor de stocare, comercializare și utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

 

Cu privire la modificarea pct. 5 din dispoziția nr. 15 din 28.02.2019 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea Turneului la mini-fotbal consacrat a 27 ani de la conflictul armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova

 

Cu privire la achitarea indemnizației de consilier pentru participarea la ședința de lucru a Consiliului raional din 21.03.2019

 

Cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în localitățile raionului Telenești în perioada primăvară – vară a anului 2019[/su_box]

 

[su_box title=”Aprilie” style=”soft”]

Cu privire la modificarea rutei regulate de călători, (4976) Telenești – Tîrțiței

 

Cu privire la modificarea rutei regulate de călători, (4428) Telenești-Nucăreni

 

Cu privire la modificarea agentului transportator pentru deservirea a  10 rute suburbane

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea ediției a VI-a, 2019 a concursului bibliotecarilor ”O profesie ce cuprinde întreg universul” 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului raional la fotbal în memoria lui V. Purice, ediția VIII-a”

 

Cu privire la modificarea pct.3 din dispoziția nr. 25 din 18.03.2019 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului raional la Tenis de masă”

 

Cu privire la modificarea pct.3 din dispoziția nr.26 din 18.03.2019 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea campionatului raionului la volei”

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea acțiunii culturale ,,Ziua internațională a monumentelor și siturilor,,

 

Cu privire la participarea potențialilor candidați pentru Academia Militară a Forțelor Armate la activitatea ,,Ziua ușilor deschise”

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului- concurs raional folcloric ”De la lume adunate” și organizarea Târgului meșterilor populari

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea etapei regionale a Școlii securității pentru copii „Împreună reducem riscurile”, ediția 20I9, în cadrul insituțiilor de învățământ din raionul Telenești

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea concursului republican ,,La izvoarele înțelepciunii” ediția a XXIX-a, anul 20l9

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului raional la fotbal ”Cupa președintelui” ediția 2019

 

Cu privire la modificarea pct. 3 (b) din dispoziția nr.14 din 28.02.2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea sărbătorilor Mărțișor 2019 și Expoziția – concurs de Mărțișoare”

 

Cu privire la sistarea perioadei de încălzire în clădirile administrative ale Consiliului raional, pentru sezonul rece 2018 -2019

[/su_box]

[su_box title=”Mai” style=”soft”]

Cu privire la acordarea unui ajutor material d-nei Cichir Eleonora

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință extraordinară

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor culturale ”Ziua internațională a muzeelor”, și ”Noaptea europeană a muzeelor”

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Zilei profesionale a angajaților caselor/căminelor de cultură

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea ,,Zilei profesionale a bibliotecarului.”

 

,,Cu privire la repartizarea alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2019 cu destinație specială pentru acoperirea parțială a cheltuielilor la implementarea prevederilor Legii nr,270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

 

Cu privire la premierea unor aleși locali și persoane cu funcții de răspundere cu ocazia jubileelor

 

Cu privire la achitarea indemnizației de consilier pentru participarea la ședința de lucru a Consiliului raional din 16.05.2019

 

Cu privire la controlul procesului de instruire la protecția civilă, pregătirea și desfășurarea aplicației ”Ziua Protecției Civile” în cadrul instituțiilor de învățământ din raionul Telenești

[/su_box]

[/su_spoiler]

 

[su_spoiler title=”Dispozițiile Președintelui emise în 2017″ style=”fancy” icon=”chevron”]

[su_box title=”Decembrie” style=”soft”]

Cu privire la organizarea și desfășurarea Festivalului obiceiurilor și tradițiilor de iarnă ,, Florile Dalbe”

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare în calitate de ajutor material

 

Cu privire la acordarea unor premii cu prilejul sărbătorilor de iarnă

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință extraordinară

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședința ordinară

[/su_box]

[su_box title=”Noiembrie” style=”soft”]

Cu privire la acordarea unor premii cu prilejul sărbătorilor de iarnă în anul 2018

 

Cu privire la constituirea unei comisii pentru examinarea petiției dlui Bargan Mina domiciliat în s. Ordășei or. Telenești

 

Cu privire la premierea dnei Vera Botezat cu ocazia jubileului

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință extraordinară

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea Campaniei de lectură ,, Tot raional citește carte

 

Cu privire la modificarea dispoziției nr. 100 din 25.08.2017 ,, Cu privire la delegarea în Republica Polonă, districtul Sandomierz”

 

Cu privire la crearea Consiliului de Coordonare a acțiunilor pentru organizarea și desfășurarea sărbătorii ,, Ziua lucrătorului din Agricultură și Industria Alimentară”

 

Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale dnei Svetlana Bîrsan și dlui Ion Șonțu

[/su_box]

[su_box title=”Octombrie” style=”soft”]

Cu privire la modificarea dispoziției președintelui nr 129 din 31.10.2017

 

Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea unui meci de fotbal

 

Cu privire la începerea perioadei de încălzire în clădirile administrative ale Consiliului raional

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare în calitate de ajutor material

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea Simpozionului consacrat aniversării a 90 ani de la nașterea prozatorului I. C. Ciobanu

 

Cu privire la constituirea Echipei Multidisciplinare raionale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie

 

Cu privire la unele modificări în Programul de transport rutier raional Telenești

 

Cu privire la instituirea comisiei de casare a materialelor circulante

 

Cu privire la participarea la Festivalul -Concurs Internațional de Dans Popular ,, Hai la Joc”

 

Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării la nivel decizional și tehnic

 

Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale dlui Șuiu Andrei și Meleca Ion

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea competițiilor sportive la fotbal

 

Cu privire la constituirea unei comisii pentru recepția lucrărilor executate la drumurile publice locale din or. Telenești aflate la gestiunea Consiliului raional

 

Cu privire la achitarea indemnizației de consilier pentru participarea la ședința de lucru a Consiliului raional din 28.09.2017

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului ,, Cel mai bun Antreprenor al anului 2016”

[/su_box]

 

[su_box title=”Septembrie” style=”soft”]

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru unele activități sportive

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului raional,, Cântec, joc și voie bună” Ediția 2017

 

Cu privire la premierea șefilor Direcțiilor Educație și Asistență Socială și protecția Familiei, cu ocazia zilelor profesionale marcate în anul 2017

 

Cu privire la marcarea zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință extraordinară

 

Cu privire la crearea grupului de lucru pentru examinarea utilajului de brichetare și peletare dat în concesiune în baza PPP

 

Cu privire constituirea comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea și Controlul pregătirii instituțiilor bugetare și a sferei sociale pentru activitate în perioada rece 2017-2018

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea competițiilor sportive la fotbal

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția a VII-a 2017

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea concursului ,, Ringul părinților inteligenți

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru activități de protocol realizate la primirea delegației din Austria

 

Cu privire la acordarea unor premii cu prilejul Sărbătorilor Naționale,, Ziua Independenței R. Moldova” și Ziua Limbii Române” în anul 2017

 

Cu privire la constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea mecanismului de stimulare a învingătorilor la concursurile rezultate cu performanțe

 

Cu privire la crearea comisiei de predare primire a două microbuze școlare în gestiunea Direcției Generală Educație Telenești

[/su_box]

[su_box title=”August” style=”soft”]

Cu privire la achitarea indemnizațiilor de consilier pentru participarea la ședința Consiliului raional din 25.08.2017

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea festivității dedicare Sărbătorii Naționale ,, Ziua Limbii Române”

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru cheltuieli de protocol

 

Cu privire la delegarea în Republica Polonă districtul Sandomierz

 

Cu privire la crearea grupului de lucru pentru planificarea și organizarea manifestațiilor festive cu prilejul ,, Zilei Independenței R. Moldova

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea ,, Întrunirii Tineretului 2017 ediția a V-a

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea festivității dedicare Sărbătorii Naționale ,, Ziua Independenței R. Moldova”

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru participarea ansamblului vocal de bărbați ,, Trandafir de la Moldova” la Festivalul Național al cântecului haiducesc.

 

Cu privire la decernarea unui Semn de Gratitudine,Dnei Maria Vleju-șef adjunct a Direcției Generale Educație

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință ordinară

 

Cu privire la inițierea procedurii de rectificare a bugetului raional pentru anul 2017

 

Cu privire la desemnarea responsabilului pentru efectuarea sondajului privind identificarea necesităților la nivel de raion sub aspectul reabilitării iazurilor heleșteielor

 

Cu privire la măsurile de pregătire a instituțiilor de învățământ de toate nivelurile pentru noul an de studii 2017-2018

[/su_box]

[su_box title=”Iulie” style=”soft”]

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru participarea ansamblului folcloric ,, Rotunda” la Festivalul concurs internațional de folclor pentru copii și tineret,, Cătălina”

 

Cu privire la achitarea îndemnizațiilor de consilier pentru participarea la ședința de lucru a Consiliului raional din 06.07.2017

 

Cu privire la crearea comisiei de primire – predare a activelor materiale create de intituție

 

Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru examinarea stării tehnice a construcțiilor

 

Cu privire la delegarea reprezentanților Consiliului raional în cadrul comisiei de predare – primire a imobilului destinat amplasării Oficiului Medicului de Familie din s. Negureni

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință extraordinară

[/su_box]

[su_box title=”Iunie” style=”soft”]

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului – concurs raional folcloric „Hora Sînzienilor” și Târgul meșterilor populari

 

Cu privire la decernarea unui Semn de Gratitudine și desemnarea delegației pentru deplasarea în or. Slonim, Belorusia

 

Cu privire la antrenamentul echipelor de recepționare – transportare și distribuire a mijloacelor de protecție individuală, aparate de cercetare radioactivă, chimică și control dozimetric de la depozitele de mobilizare

 

Cu privire la instituirea staff-ului raional

 

Cu privire la marcarea unor zile profesionale

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului concurs regional „Drag mi-i cântecul și portul” organizat de Ziua Națională a Portului Popular

 

Cu privire la asigurarea securității antiincendiare și prevenirea situațiilor excepționale în timpul funcționării taberelor de odihnă din r. Telenești

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru unele activități sportive

[/su_box]

[su_box title=”Mai” style=”soft”]

Cu privire la decernarea unor semne de gratitudine

 

Cu privire la achitarea îndemnizației de consilier pentru participarea la ședința Consiliului raional din 25.05.2017

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Reuniunii regionale a directorilor de biblioteci

 

Ca privire la stabilirea limitei de combustibil și optimizarea cheltuielilor de transport pentru anul 2017

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor culturale „Ziua internațională a muzeelor” și „Noaptea europeană a muzeelor”

 

Cu privire la constituirea comisiei pentru evaluarea proiectelor de tineret 2017

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință ordinară

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Zilei profesionale a angajaților caselor/căminelor de cultură

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru unele activități sportive

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Zilei Naționale a Culturii – 2017

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru  marcarea sărbătorilor din data de 9 mai 2017

[/su_box]

[su_box title=”Aprilie” style=”soft”]

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru unele activități sportive

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru unele activităţi de protocol din perioada ianuarie –martie 2017

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea şi desfăşurarea  Târgului  serviciilor  moderne  de  bibliotecă precum  şi  Ziua  profesională  a  bibliotecarului.”

 

Cu privire la constituirea unui grup de lucru pentru examinarea stării edificiului grădiniţei din s. Ineşti r-nul Teleneşti

 

Cu privire la constituirea comisiei pentru efectuarea recepției finale a blocului ,,B” din gimnaziul Suhuluceni

 

Cu privire la colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale, pentru subiecții acestora din subordinea Consiliului raional

 

Cu privire la constituirea unui grup de lucru pentru contracararea comerţului stradal/neautorizat în piețele agro-alimentare din r-nul Teleneşti

 

Cu privire la delegarea unor membri în cadrul comisiei de predare –  primire create de către Ministerul Transporturilor și Infrastucturii Drumurilor

 

Cu privire la achitarea indemnizaţia de consilier pentru participarea la şedința Consiliului raional  din 07.04. 2017

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului – concurs raional folcloric „De la lume adunate” și organizarea Târgului meșterilor populari

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea concursului raional ,,La izvoarele ințelepciunii” ediția a XXVII-a an.2017

[/su_box]

[su_box title=”Martie” style=”soft”]

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru marcarea zilei profesionale „Ziua Salvatorului”, ediția 2017 

 

Privitor la modificarea dispoziţiei nr. 30 din 20 martie 2017 „Cu privire la  convocarea Consiliului raional  în şedinţă ordinară

 

Cu privire la desfășurarea antrenamentului cu efectivul Punctului de Conducere al Comisiei pentru Situații Excepționale al raionului

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în şedinţă ordinară

 

Cu privire la crearea unor grupuri de lucru pentru evaluarea respectării legislației sanitare și pentru siguranța alimentelor în instituțiile de învățământ general din raion

 

Cu privire la unele măsuri pentru prevenirea riscurilor de incendii

 

Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru coordonarea procesului de autoevaluare a sistemului de management financiar și control în cadrul Consiliului raional Telenești

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea spectacolului muzical în cadrul Festivalului internațional de Muzică ,,Mărțișor – 2017″ ediția a 51 – a cu evoluarea Orchestrei de Muzici populari Folclor

 

Privitor la modificarea dispoziției nr. 108 din 10.06.2014 ,,Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru notificarea și raportarea măsurilor de ajutor de stat

[/su_box]

 

[su_box title=”Februarie” style=”soft”]

Cu privire la  organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 25 ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova

 

Cu privire la unele măsuri de prevenire a eventualelor situații de urgență specifice condițiilor climaterice din perioada 09 – 12 februarie curent

 

Cu privire la constituirea Comisiei pentru inventarierea bazinelor de acumulare din teritoriul raionului [/su_box][/su_spoiler]

 

[su_spoiler title=”Dispozițiile Președintelui emise în 2016″ style=”fancy” icon=”chevron”]

[su_box title=”Aprilie 2016″ style=”soft”]Cu privire la declararea unei acţiuni cu caracter ecologic în  teritoriul raionului [/su_box]

[su_box title=”Martie 2016″ style=”soft”]Cu privire la instituirea Comisiei Raionale Antiepizootice

Cu privire la colectare declaraţiilor pe venituri  şi proprietate  și a declarațiilor de interese personale, pentru subiecții acestora din subordinea Consiliului raional[/su_box]

[su_box title=”Februarie 2016″]Cu privire la unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea manifestațiilor consacrate Zilei Memoriei (2 martie)

Cu privire la instituirea Comisiei de selectare a partenerului privat în domeniul producerii și serviciilor de livrare a agentului termic pe bază de biomasă[/su_box]

[su_box title=”Ianuarie 2016″]Cu privire la constituirea comisiei pentru selectarea câștigătorilor în cadrul concursului „Cel mai activ tânăr al anului 2015” în raionul Teleneşti

Cu privire la acordarea unui semn de gratitudine

Cu privire la instituirea unui grup de lucru pentru elaborarea Planului de prevenire a corupției și a comportamentului corupțional la nivel raional[/su_box]

[/su_spoiler]

 

[su_spoiler title=”Dispozițiile Președintelui emise în 2015″ style=”fancy” icon=”chevron”]

[su_box title=”Decembrie 2015″]Cu privire la constituirea Comisiei raional pentru ajutoare umanitare (în redacţie nouă)

Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Cu privire la marcarea zilei profesionale Ziua Poliţiei[/su_box]

[su_box title=”Noiembrie 2015″]Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru pregătirea tehnicii de intervenţie a Unităţii Salvatori şi Pompieri

Cu privire la efectuarea inventarierii bunurilor pentru anul 2015 [/su_box]

[su_box title=”Septembrie 2015″]Cu privire la constituirea uni comisii pentru evaluarea reparaţiei capitale efectuate la edificiul CS Căzăneşti [/su_box]

[su_box title=”August 2015″]Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului „Cel mai bun Antreprenor al anului 2014[/su_box]

[su_box title=”Iulie 2015″]Cu privire la modelul antetului utilizat de Consiliului raional și Președintele raionului

Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru evaluarea gradului de pregătire a instituțiilor de învățământ către anul școlar 2015-2016[/su_box]

[/su_spoiler]