Dispozițiile Președintelui

Dispozițiile Președintelui emise în 2020
Februarie

Cu privire la formarea Comisiei de negocieri directe a Consiliului raional

 

Cu privire la efectuarea controlului complex privind starea arhivei departamentale, modul de organizare și ținerea lucrărilor de secretariat în Direcția Agricultură și Alimentație, Serviciul Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Telenești

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului la mini fotbal în memoria eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate comemorării a 31 ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan

 

Cu privire la achitarea indemnizației de consilier pentru participarea la ședința de lucru a Consiliului raional din 28 ianuarie 2020

 

Cu privire la instituirea comisiei speciale pentru evaluarea condițiilor de stocare, comercializare și utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

 

Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru examinarea petiției remise de către secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

 

Cu privire la instituirea grupului de lucru intersectorial pentru examinarea sesizării remise de către Cancelaria de Stat

 

Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru examinarea stării tehnice a clădirii școlii vechi din s. Suhuluceni

 

Cu privire la actualizarea componenței serviciilor (formațiunilor nemilitarizate) Protecției Civile ale raionului Telenești

 

Cu privire la măsurile de organizare și repartizare în primării a bunurilor materiale ale protecției civile din Rezerva de mobilizare a Republicii Moldova în caz de situații excepționale

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Reuniunii tineretului, 2020

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfigurarea sărbătorii Mărțișor 2020

 

Cu privire al asigurarea apărării împotriva incendiilor in localitățile raionului Telenești în perioada primăvară – vară a anului 2020

 

Cu privire la desfășurarea antrenamentului Comisiei pentru Situații Excepționale ale raionului

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea manifestațiilor consacrate Zilei Memoriei

Martie

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului la volei

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului Tenis de masă

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru lichidarea consecințelor calamității naturale in cazul IP gimnaziul ,,Anton Moraru, din s. Pistruieni

 

Cu privire Ia delegarea unor funcționari publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional pentru constituirea uni comisii la solicitarea directorului IP Gimnaziul ”Mihai Eminescu” din or. Telenești

 

Cu privire la constituirea Comisiei teritoriale extraordinară sănătate publică

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare în calitate de ajutor material

 

Cu privire la constituirea Celulei de criză pe lângă președintele raionului Telenești

 

Cu privire la constituirea comisiei de casare a materialelor circulante

 

Cu privire la constituirea comisiei permanente pentru atribuirea bunurilor la mijloace fixe sau la stocuri de materiale

 

Cu privire la Suplimentul pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță a activității instituțiilor MedicoSanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, acordat în anul 2020

 

Cu privire la constituirea Punctului Teritorial de Dirijare al Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Telenești, în redacție nouă

 

Cu privire la activarea și organizarea Punctului Teritorial de Dirijare al Comisiei pentru Situații Excepționale 

 

Cu privire la operarea unor modificări în componența Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Telenești

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru prevenirea răspândirii infecției COVID – 19 în teritoriul raionului Telenești

 

Aprobarea instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația epidemiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu Covid-19

 

Cu privire la stabilirea normelor de consum al combustibilului pentru autoturismele de serviciu

 

Cu privire la asigurarea continuității activității Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Telenești pe durata stării de urgență

 

 

 

Dispozițiile Președintelui emise în 2019

 

Martie

Cu privire la modificarea rutei regulate de călători, (5163), Telenești – Cucioaia

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului concurs raional de muzică ușoară ”Constelația talentelor”, ediția I-îi

 

Cu privire la convocarea Consiliului rainal în ședință ordinară

 

Cu privire a constituirea grupului de lucru pentru evaluarea pagubei produse în urma surpării podului din centrul satului Ordășei

 

Cu privire la efectuarea constrolului complex privind starea arhivei departamentale, modul de organizare și ținerea lucrărilor de secretariat în Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei Telenești a Consiliului raional Telenești

 

Cu privire la modificarea pct. 1 și 2 din dispoziția nr. 75 din 20.06.2018 ”Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de înregistrarea și publicarea actelor administrative în Registrul de Stat al actelor locale”

 

Cu privire la alocara mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului raional la Tenis de masă

 

Cu privire la alocara mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea campionatului raionului la volei

 

Cu privire la instituirea comisiei speciale pentru evaluarea condițiilor de stocare, comercializare și utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

 

Cu privire la modificarea pct. 5 din dispoziția nr. 15 din 28.02.2019 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea Turneului la mini-fotbal consacrat a 27 ani de la conflictul armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova

 

Cu privire la achitarea indemnizației de consilier pentru participarea la ședința de lucru a Consiliului raional din 21.03.2019

 

Cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în localitățile raionului Telenești în perioada primăvară – vară a anului 2019

 

Aprilie

Cu privire la modificarea rutei regulate de călători, (4976) Telenești – Tîrțiței

 

Cu privire la modificarea rutei regulate de călători, (4428) Telenești-Nucăreni

 

Cu privire la modificarea agentului transportator pentru deservirea a  10 rute suburbane

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea ediției a VI-a, 2019 a concursului bibliotecarilor ”O profesie ce cuprinde întreg universul” 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului raional la fotbal în memoria lui V. Purice, ediția VIII-a”

 

Cu privire la modificarea pct.3 din dispoziția nr. 25 din 18.03.2019 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului raional la Tenis de masă”

 

Cu privire la modificarea pct.3 din dispoziția nr.26 din 18.03.2019 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea campionatului raionului la volei”

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea acțiunii culturale ,,Ziua internațională a monumentelor și siturilor,,

 

Cu privire la participarea potențialilor candidați pentru Academia Militară a Forțelor Armate la activitatea ,,Ziua ușilor deschise”

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului- concurs raional folcloric ”De la lume adunate” și organizarea Târgului meșterilor populari

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea etapei regionale a Școlii securității pentru copii „Împreună reducem riscurile”, ediția 20I9, în cadrul insituțiilor de învățământ din raionul Telenești

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea concursului republican ,,La izvoarele înțelepciunii” ediția a XXIX-a, anul 20l9

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Turneului raional la fotbal ”Cupa președintelui” ediția 2019

 

Cu privire la modificarea pct. 3 (b) din dispoziția nr.14 din 28.02.2019 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea sărbătorilor Mărțișor 2019 și Expoziția – concurs de Mărțișoare”

 

Cu privire la sistarea perioadei de încălzire în clădirile administrative ale Consiliului raional, pentru sezonul rece 2018 -2019

 

Dispozițiile Președintelui emise în 2017
Octombrie

Cu privire la modificarea dispoziției președintelui nr 129 din 31.10.2017

 

Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea unui meci de fotbal

 

Cu privire la începerea perioadei de încălzire în clădirile administrative ale Consiliului raional

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare în calitate de ajutor material

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea Simpozionului consacrat aniversării a 90 ani de la nașterea prozatorului I. C. Ciobanu

 

Cu privire la constituirea Echipei Multidisciplinare raionale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie

 

Cu privire la unele modificări în Programul de transport rutier raional Telenești

 

Cu privire la instituirea comisiei de casare a materialelor circulante

 

Cu privire la participarea la Festivalul -Concurs Internațional de Dans Popular ,, Hai la Joc”

 

Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării la nivel decizional și tehnic

 

Cu privire la acordarea unor ajutoare materiale dlui Șuiu Andrei și Meleca Ion

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea competițiilor sportive la fotbal

 

Cu privire la constituirea unei comisii pentru recepția lucrărilor executate la drumurile publice locale din or. Telenești aflate la gestiunea Consiliului raional

 

Cu privire la achitarea indemnizației de consilier pentru participarea la ședința de lucru a Consiliului raional din 28.09.2017

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului ,, Cel mai bun Antreprenor al anului 2016”

 

Septembrie

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru unele activități sportive

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului raional,, Cântec, joc și voie bună” Ediția 2017

 

Cu privire la premierea șefilor Direcțiilor Educație și Asistență Socială și protecția Familiei, cu ocazia zilelor profesionale marcate în anul 2017

 

Cu privire la marcarea zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință extraordinară

 

Cu privire la crearea grupului de lucru pentru examinarea utilajului de brichetare și peletare dat în concesiune în baza PPP

 

Cu privire constituirea comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea și Controlul pregătirii instituțiilor bugetare și a sferei sociale pentru activitate în perioada rece 2017-2018

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea competițiilor sportive la fotbal

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului Național al Cărții și Lecturii, ediția a VII-a 2017

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea concursului ,, Ringul părinților inteligenți

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru activități de protocol realizate la primirea delegației din Austria

 

Cu privire la acordarea unor premii cu prilejul Sărbătorilor Naționale,, Ziua Independenței R. Moldova” și Ziua Limbii Române” în anul 2017

 

Cu privire la constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea mecanismului de stimulare a învingătorilor la concursurile rezultate cu performanțe

 

Cu privire la crearea comisiei de predare primire a două microbuze școlare în gestiunea Direcției Generală Educație Telenești

August

Cu privire la achitarea indemnizațiilor de consilier pentru participarea la ședința Consiliului raional din 25.08.2017

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea festivității dedicare Sărbătorii Naționale ,, Ziua Limbii Române”

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru cheltuieli de protocol

 

Cu privire la delegarea în Republica Polonă districtul Sandomierz

 

Cu privire la crearea grupului de lucru pentru planificarea și organizarea manifestațiilor festive cu prilejul ,, Zilei Independenței R. Moldova

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea ,, Întrunirii Tineretului 2017 ediția a V-a

 

Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea și desfășurarea festivității dedicare Sărbătorii Naționale ,, Ziua Independenței R. Moldova”

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru participarea ansamblului vocal de bărbați ,, Trandafir de la Moldova” la Festivalul Național al cântecului haiducesc.

 

Cu privire la decernarea unui Semn de Gratitudine,Dnei Maria Vleju-șef adjunct a Direcției Generale Educație

 

Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință ordinară

 

Cu privire la inițierea procedurii de rectificare a bugetului raional pentru anul 2017

 

Cu privire la desemnarea responsabilului pentru efectuarea sondajului privind identificarea necesităților la nivel de raion sub aspectul reabilitării iazurilor heleșteielor

 

Cu privire la măsurile de pregătire a instituțiilor de învățământ de toate nivelurile pentru noul an de studii 2017-2018

Aprilie

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru unele activități sportive

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru unele activităţi de protocol din perioada ianuarie –martie 2017

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea şi desfăşurarea  Târgului  serviciilor  moderne  de  bibliotecă precum  şi  Ziua  profesională  a  bibliotecarului.”

 

Cu privire la constituirea unui grup de lucru pentru examinarea stării edificiului grădiniţei din s. Ineşti r-nul Teleneşti

 

Cu privire la constituirea comisiei pentru efectuarea recepției finale a blocului ,,B” din gimnaziul Suhuluceni

 

Cu privire la colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale, pentru subiecții acestora din subordinea Consiliului raional

 

Cu privire la constituirea unui grup de lucru pentru contracararea comerţului stradal/neautorizat în piețele agro-alimentare din r-nul Teleneşti

 

Cu privire la delegarea unor membri în cadrul comisiei de predare –  primire create de către Ministerul Transporturilor și Infrastucturii Drumurilor

 

Cu privire la achitarea indemnizaţia de consilier pentru participarea la şedința Consiliului raional  din 07.04. 2017

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Festivalului – concurs raional folcloric „De la lume adunate” și organizarea Târgului meșterilor populari

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea concursului raional ,,La izvoarele ințelepciunii” ediția a XXVII-a an.2017

 

 

 

 

 

 

 

%d blogeri au apreciat: