Zi de doliu național

În conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova, întru comemorarea tuturor victimelor războiului declanșat de către Federația Rusă împotriva Ucrainei, în memoria celor care și-au pierdut viața în cele 39 de zile de război, ziua de 4 aprilie este declarată zi de doliu național în Republica Moldova. Consiliul raional Telenești, în semn de profundă compasiune și […]

Pensiile se indexează cu 13,94%

La 1 aprilie 2022 pensiile şi unele prestații sociale se indexează cu coeficientul indexării 13,94%. Indexarea este prevăzută pentru: –      pensiile pentru limită de vârstă, de dizabilitate, de urmaș; –         pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcţionarilor publici,  colaboratorilor vamali, judecătorilor; –         plățile periodice/lunare capitalizate; indemnizațiile de dizabilitate; –         pensiile și compensațiile bănești lunare stabilite cetăţenilor […]

Familiile beneficiare de ajutor social vor putea depune, în perioada 15 aprilie – 20 mai 2022, o cerere pentru a primi gratuit convertoare pentru televiziunea digitală terestră

Consiliul raional Telenești informează toate autoritățile publice locale de nivelul I despre faptul că familiile beneficiare de ajutor social vor putea depune, în perioada 15 aprilie – 20 mai 2022, o cerere pentru a primi gratuit convertoare pentru televiziunea digitală terestră. Atât prin intermediul primarilor cât și ai asistentelor sociali comunitari se solicită întreprinderea tuturor […]

Vorbind despre concediu, vorbim despre un drept al unei persoane care munceşte în baza unui contract individual de muncă. Constituţia Republicii Moldova, la art.43, stabilește că măsurile de protecţie a muncii includ inclusiv concediul de odihnă plătit.  Concediul de odihnă este una dintre formele timpului de odihnă în cadrul raportului de muncă. Prin timp de […]

Unul din elementele-cheie ale contractului individual de muncă este salariul care reprezintă recompensa evaluată în bani, plătită salariatului de către angajator pentru munca prestată. În Republica Moldova, în sectorul real pentru unităţile cu autonomie financiară, actele normative de bază care reglementează modul de stabilire şi achitare a salariului sunt Codul Muncii Titlul V “Salarizarea şi […]

TURNEUL RAIONAL LA TENIS DE MASĂ

În data de 20 martie, 2022, în sala de sport al gimnaziului,,Dimitrie Cantemir,, din s. Mîndrești, Secția Cultură, Tineret și Sport cu suportul financiar al Consiliului Raional Telenești a organizat și desfășurat Turneul raional la Tenis de masă, la care au participat 17 echipe din diferite localități ale raionului în componența 2 băieți + 1 […]

Comunicat de presă. Postul înseamnă și fapte bune

Martie 2022  A început Postul Mare. Pentru al șaselea an consecutiv, CCF Moldova lansează campania socială „Rostul Postului”. Campania este o inițiativă prin care ne propunem să colectăm fonduri în sprijinul familiilor și copiilor greu încercați. În perioada 7 martie – 23 aprilie dă mai mult Rost zilelor de Post. Cum? Ține post negru o […]

CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA BĂLȚI A EFECTUAT O VIZITĂ LA CONSILIUL RAIONAL TELENEȘTI

Consulul General al României la Bălți a efectuat o vizită la Consiliul raional Telenești. Vizita înaltului oficial, domnul  Petrișor Dumitrescu a avut loc cu președintele raionului, Mariana Ombun, vicepreședintele raionului Alexandru Taburceanu, șeful – adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Nelea Cazacu, secretarul Consiliului raional Sergiu Lazăr, șefa Direcției Asistență Socială și […]