Proiecte de decizii

 

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 26 iunie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

1. Cu privire la raportul de executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2018

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

2. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2018 cu bugetul de Stat

Raportor: Ludmila Darii– şef, Direcţia Finanţe

 

 1. „Cu privire la distribuirea  mijloacelor financiare pentru  remunerarea cadrelor didactice în primiitrei ani de activitate pedagogică,  care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didactice, pentru perioada 01 ianuarie -30 august  2018”   

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la monumentul de for public ”Comemorarea eroilor căzuți la datorie” din or. Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la preluarea în comodat a unor spații pentru amplasarea Școlii de Muzică ”Academician Gheorge Mustea” din or. Telenești

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la alocare unor mijloace financiare din soldul disponibil al bugetului Consiliului raional

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului în calitate de premii și ajutor material, (perioada 30.11.17– 15. 07.18 )

             Raportor: Irina Mardari – contabil – șef, Aparatul Președintelui raionului

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație a r-lui Telenești 2018-2022.

Raportor: Vasile Bulat – șef Direcția Economie

Coraportor: Vladimir Ciobanu – specialist, Secția Construcții Arhitectură Gospodărie Comunală și Drumuri.

 

 1. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a caselor de copii tip familie

Raportor: Angela Sîrbu – șef a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la rapoartele de activitate ale instituțiilor de învățământ extrașcolar (Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din or. Telenești, Școala de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea”, Școala Sportivă și Centrul de Creație al Elevilor)

Raportori:

Svetlana Caprian – director – Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din or. Telenești;

Valentin Ursu – director – Școala de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea” din or. Telenești;

Igor Legaci – director – Școala Sportivă;

Olga Gherman – director – Centrul de Creație al Elevilor

 

 1. Cu privire la realizarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea raionului cu produse sanguine pentru anii 2012-2016, aprobat prin decizia nr. 8/4 din 28.12.12 și   aprobarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea populaţiei cu produse sanguine pentru anii 2018-2021.

Raportor: Alexei Bivol – director, IMSP Spitalul Raional

 

 1. Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” (pentru perioada an. 2017)

Raportor:  Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

Raportor: Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

 1. Cu privire la acordul de colaborare dintre Consiliul raional Telenești și Asociația Obștească ”Nika” din s. Sărătenii Vechi

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

Coraportor: Veronica Boldescu – președinte A.O. ”Nika”

 

15Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la casarea unor bunuri aflate la bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești și IP Gimnaziul Nucăreni

Raportori:

 Valeriu Avricenco – șef adjunct al bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești;

           Svetlana Popescu – director al IP Gimnaziul Nucăreni

 

 1. Cereri și demersuri cu caracter financiar (lista se anexează)

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

18. Privitor la modificarea și completarea Deciziilor Consiliului Raional nr. 2/6 din 26.04.2018 ,,Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, pentru perioada 2018” și nr. 1/4 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2018”

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 

 

  Ordinea de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 31 mai 2018

(ora 11.30 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

 1. Cu privire la realizarea proiectului „ Identitate și memorie – o abordare transfrontalieră multietnică” în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

                Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

               Coraportor: Vasile Bulat – șef al Direcției Economie

 

 1. Cu privire la organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2018

Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire al alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional.

Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

 1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2018

Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

 1. Cu privire la modificarea unor Decizii ale Consiliului raional anterior aprobate.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

Coraportor: Vasile Bulat – șef al Direcției Economie

 

 

 

Proiectul Ordinei de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din  30 martie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, et. III)

 

1. Cu privire la activitatea aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional în anul 2017 și obiectivele prioritare pentru 2018

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului;

Coraportor: Vasile Bulat – şef, Direcţia Economie

 

2. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru anul 2017

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

3. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional.

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

4. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

 Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

5. Cu privire la casarea unor bunuri aflate la bilanțul instituțiilor de învățământ.

Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

6. Cu privire la realizarea acțiunilor culturale de rang raional desfășurate în an. 2017 și aprobarea planului de finanţare a activităților cultural-festive pentru anul 2018

Raportor: Pavel Casian – şef Secţia Cultură Tineret şi Sport

 

7. Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, pentru perioada 2018.

Raportor: Diana Manoli –Președintele raionului

 

8. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unui stoc de masă lemnoasă urmare a defrișării unor plantații rutiere.

Raportor: Diana Manoli –Președintele raionului

 

9. Cu privire la aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor locale de interes raional pentru anul 2018, în redacție nouă

         Raportor: Iacob Stegărecu, șeful Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

10. Cu privire la acceptarea primirii în gestiunea Consiliului raional a unor porțiuni de drum din or. Telenești.

         Raportor: Iacob Stegărecu, șeful Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

11. Privitor la modificarea Deciziei nr. 3/7 din 25.05.2017 ”Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul rutier pentru întreţinerea drumurilor locale de interes raional în anul 2017

         Raportor: Iacob Stegărecu, șeful Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

12. Cu privire la raportul de executare a Programului teritorial de prevenire și combatere a hepatitelor ”B”,”C”,”D”, pentru anii 2012-2016 aprobat prin Decizia consiliului raional nr. 3/10 din 12.07.12 și aprobarea unui nou Program teritorial pentru perioada 2018-2021

Raportor: Eugen Manoli – Șeful Centrului de Sănătate Publică,

 

13.  Cu privire la dizolvarea Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectare şi Sistematizare al raionului Teleneşti”

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

14. Cu privire la aprobarea Planului de Integritate pentru întreprinderile a căror fondator este Consiliul raional Telenești

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

15Cu privire la acceptarea primirii în folosința Consiliului raional Telenești a 2 autospeciale gestionate de Posturile de Salvatori și Pompieri Mîndrești și Căzănești.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 16. Cu privire la cererile și demersurile înaintate spre examinare Consiliului raional.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul Ordinei de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 23 februarie 2018

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament ,,Aproape de Tine” și costurile pentru întreținerea Centrului nominalizat, în anul curent

Raportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei,

Coraportori: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

2. „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor unor servicii medico-sociale în anul 2018”

Raportor: Aliona Nastas – șef IMSP Centrul de Sănătate Telenești

    Coraportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

3. „Cu privire la stimularea tinerilor specialişti angajați în instituțiile de învățământ și cultură  din subordinea Consiliului raional ”

Raportor: Ecaterina Furculiță – Vicepreședintele raionului

Coraportori: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

Pavel Casian – șef Secția Cultură Tineret și Sport

 

4. „Cu privire la susţinerea financiară a tinerilor specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2018”

Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă, (perioada ianuarie – august 2018)

Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru achitarea indemnizaţilor și premiilor aleşilor locali

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 

7. Cu privire la rectificarea bugetului  raional pentru anul 2018

          Raportor:  Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

8. Cu privire la transmiterea bunului imobil destinat amplasării Oficiului Medicului de Familie din s. Negureni, în comodat IMSP CS Căzănești

           Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 

 

 

 

 

%d blogeri au apreciat: