Proiecte de decizii

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din  25  mai  2017

(ora 10 sala mică de şedinţe, et. III)

 

 

  1. Cu privire la organizarea  odihnei şi  întremării copiilor şi adolescenţilor  în sezonul estival 2017

Raportor: Ioxa Eugenia – Șef, Direcția Generală Educație Telenești

 

      2. Cu privire la reorganizarea Gimnaziilor din localităţile Zgărdeşti, Cîşla şi Ordăşei

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 

        3. Cu privire la instituirea și aprobarea Regulamentului Consiliului Consultativ al Direcției Generale Educație

Raportor: Ioxa Eugenia – Șef, Direcția Generală Educație Telenești

 

        4. Cu privire la acceptarea în proprietate a două microbuze școlare transmise de către Ministerul Educației

Raportor: Ioxa Eugenia – Șef, Direcția Generală Educație Telenești

 

       5. Cu privire la distribuirea  mijloacelor financiare  pentru remunerarea cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică, care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didactice

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Ludmila Darii – şef Direcţia Finanţe.

 

       6. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea întrunirilor intercomunitare dintre grupurile de copii din raionul Teleneşti şi copii  din  Powiat-ul Sandomierz, Polonia, în vara 2017.

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

 

        7. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul rutier pentru întreţinerea drumurilor locale de interes raional în anul 2017.

Raportor: Iacob Stegărescu – şef Secţia Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri;

Coraportor: Ludmila Darii – şef Direcţia Finanţe.

 

        8. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Telenești destinate drumurile publice locale  (de interes raional) amplasate în hotarele administrativ – teritoriale  ale comunei Suhuluceni și a proiectelor de formare a acestora

Raportor: Eșanu Vasile – Șef, Serviciul relații funciare și cadastru

 

        9. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2017 – 2025

Raportor: Alexei Bivol – Director, IMSP Spitalul raional Telenești

 

         10. Cu privire la avizarea Regulamentului de activitate al IMSP Spitalul raional Telenești și aprobarea  Consiliul Administrativ al Instituţiei

Raportor: Alexei Bivol – Director, IMSP Spitalul raional Telenești

 

          11. Cu privire la avizarea Regulamentelor de activitate a IMSP Centrele de Sănătate din raionul Telenești și  aprobarea Consiliilor Administrative a acestora

Raportor: Aliona Nastas – şef al IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti

 

          12. Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale  ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” (pentru perioada noiembrie 2013-2016)

          Raportor: Elena Cimpoi – Directorul IM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

           13. Cu privire la rectificarea bugetului  raional pentru anul 2017

Raportor: Ludmila Darii – Șef, Direcția Finanțe

 

 

          14. Cu privire la acceptarea în proprietatea Consiliului raional Teleneşti a bunului imobil pentru amplasarea Oficiului de Sănătate din s. Negureni

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

 

            15. Cu privire la acceptul primirii în gestiunea Consiliului raional Telenești a unor sectoare de drum amplasate în com. Suhuluceni

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

 

 

%d blogeri au apreciat: