Proiecte de decizii

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din   18 octombrie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

1. Cu privire la gradul de pregătire a infrastructurii şi sferei sociale din raion către sezonul rece 2018-2019

           Raportor: Loreti Anton – șef Direcția Economie

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învățământ către noul an şcolar

           Raportor: Alina Pascaru șef Direcția Generală Educație

3. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

           Raportor: Alina Pascaru șef Direcția Generală Educație

           Coraportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă, (perioada septembrie-decembrie 2018)

           Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 5. Cu privire al alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional.

          Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 6. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2018

          Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

7.  Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuată la Consiliul raional Telenești.

          Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

8. Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional.

          Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

9. Cu privire la vacanța funcției de șef al IMSP Centrul de Sănătate Telenești

          Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

10. Cu privire la instituirea Serviciului Social de suport monetar adresat  familiilor/persoanelor defavorizate.

          Raportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 11. Privitor la modificarea și completarea Deciziei nr. 5/7 din 01.11.2013 ” Cu privire la delimitarea juridică şi fondarea Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Telenești”

          Raportor:  Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 12. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri proprietate publică a Consiliului raional Telenești

          Raportor: Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

          Coraportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

13. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri

         Raportori:  Svetlana Popescu – director al IP Gimnaziul Nucăreni

14. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, a sărbătorilor profesionale şi a zilelor de sărbătoare nelucrătoare  pentru persoanelor  care dețin funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Telenești

          Raportor:  Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 15. Cu privire la protecția și reabilitarea ecologică a răului Ciulucul Mic și crearea Comitetului subbazinal al răului  Ciulucul Mic  

            Raportor: Loreti Anton – șef Direcția Economie

——————————————————————————————————————————————–

 

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 26 iulie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

1. Cu privire la raportul de executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2018

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

2. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2018 cu bugetul de Stat

Raportor: Ludmila Darii– şef, Direcţia Finanţe

 

 1. „Cu privire la distribuirea  mijloacelor financiare pentru  remunerarea cadrelor didactice în primiitrei ani de activitate pedagogică,  care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didactice, pentru perioada 01 ianuarie -30 august  2018”   

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la monumentul de for public ”Comemorarea eroilor căzuți la datorie” din or. Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la preluarea în comodat a unor spații pentru amplasarea Școlii de Muzică ”Academician Gheorge Mustea” din or. Telenești

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la alocare unor mijloace financiare din soldul disponibil al bugetului Consiliului raional

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului în calitate de premii și ajutor material, (perioada 30.11.17– 15. 07.18 )

             Raportor: Irina Mardari – contabil – șef, Aparatul Președintelui raionului

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație a r-lui Telenești 2018-2022.

Raportor: Vasile Bulat – șef Direcția Economie

Coraportor: Vladimir Ciobanu – specialist, Secția Construcții Arhitectură Gospodărie Comunală și Drumuri.

 

 1. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a caselor de copii tip familie

Raportor: Angela Sîrbu – șef a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la rapoartele de activitate ale instituțiilor de învățământ extrașcolar (Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din or. Telenești, Școala de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea”, Școala Sportivă și Centrul de Creație al Elevilor)

Raportori:

Svetlana Caprian – director – Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din or. Telenești;

Valentin Ursu – director – Școala de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea” din or. Telenești;

Igor Legaci – director – Școala Sportivă;

Olga Gherman – director – Centrul de Creație al Elevilor

 

 1. Cu privire la realizarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea raionului cu produse sanguine pentru anii 2012-2016, aprobat prin decizia nr. 8/4 din 28.12.12 și   aprobarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea populaţiei cu produse sanguine pentru anii 2018-2021.

Raportor: Alexei Bivol – director, IMSP Spitalul Raional

 

 1. Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” (pentru perioada an. 2017)

Raportor:  Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

Raportor: Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

 1. Cu privire la acordul de colaborare dintre Consiliul raional Telenești și Asociația Obștească ”Nika” din s. Sărătenii Vechi

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

Coraportor: Veronica Boldescu – președinte A.O. ”Nika”

 

15Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la casarea unor bunuri aflate la bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești și IP Gimnaziul Nucăreni

Raportori:

 Valeriu Avricenco – șef adjunct al bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești;

           Svetlana Popescu – director al IP Gimnaziul Nucăreni

 

 1. Cereri și demersuri cu caracter financiar (lista se anexează)

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

18. Privitor la modificarea și completarea Deciziilor Consiliului Raional nr. 2/6 din 26.04.2018 ,,Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, pentru perioada 2018” și nr. 1/4 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2018”

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

%d blogeri au apreciat: