Proiecte de decizii

Proiecte de decizii spre consultare publică

1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional  pentru primul semestru al anului 2019

              Raportor: Ludmila Darii – Șef Direcția Finanțe

2. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2019

                Raportor: Ludmila Darii – Șef Direcția Finanțe

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Direcţiei Finanţe (în redacţie nouă) 

                Raportor: Ludmila Darii – Șef Direcția Finanțe 

4. Cu privire la repartizarea profitului net la IM Centrul Stomatologic Raional Telenești, pentru anul 2018

               Raportor: Elena Cimpoi – directorul IM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești

5. Cu privire la atribuirea Instituției Publice ”Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Telenești”, categoria – ”I ”

         Raportor: Pavel CASIAN- Șef Secție Cultură,Tineret și Sport 

6. ,,Cu privire la Acordul de parteneriat cu A.O. ,,Concordia’’ și crearea Serviciului Social „Cameră de Plasament de Urgență a Victimelor Violenței în Familie”

        Raportor: Sîrbu Angela –  Șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Telenești 

       Coraportor: Eugenia Roșca – președintele AO ”Concordia”

7. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial privind controlul tutunului pentru anii 2019-2021

         Raportor: Eugen Manoli – Președintele Consiliului de sănătate publică Teleneşti 

8. Cu privire la modificarea unor Decizii aprobate de Consiliul Raional Telenești (Decizia 2/6 din 16 mai 2019, Decizia 2/5 din 16 mai 2019)

         Raportor: Nelea Chicu – director al Gimnaziului ”Mihai Eminescu”

                        Alina Pascaru – șef DGE Telenești

9. Cu privire la autorizarea de casarea unor bunuri din cadrul IP Gimnaziul ”Tudor Brădescu” s. Chiștelnița

         Raportor: A. Juncu, directorul IP gimnaziul ”Tudor Brădescu”, s. Chiștelnița

10. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispozițiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar (premii și ajutoare materiale din fondul de rezervă) în perioada  20.12.2019-08.07.2019

       Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

11. „Cu privire la primirea în comodat a bunului imobil”

 

12. Cu privire la atribuirea in comodat a unor spații pentru desfășurarea activității fondatorului Cabinetului individual al medicului de familie ”Șaptefrați Ludmila” în cadrul sediului Oficiului Medicului de Familie Negureni

 

 13. Privitor la modificarea deciziei nr. 7/6 din 29.12.2014 „Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul  clădirii administrative nr. I și II a Consiliului raional ”

 

         Secretarul Consiliului raional                                   Sergiu Lazăr

 

%d blogeri au apreciat: