Proiecte de decizii

Proiect publicat la data de 08.06.2022

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 16 iunie 2022

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2022 cu bugetul de stat

Raportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 

 1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional

Raportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

Coraportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 

 1. Cu privire la organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2022

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

 

 1. Cu privire la reorganizarea școlii primare /grădiniță din s. Cucioaia a cărui fondator este Consiliul raional Telenești

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

 

 1. Cu privire la autorizarea de casare a unor bunuri de la bilanțul unor Instituții Publice a căror fondator este Consiliul raional

          Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

 

 1. Privitor la modificarea deciziei nr. 1/1 din 10.03.2016 Cu privire la aprobarea organigramei IMSP Spitalul raional Telenești” și Decizia 8/15 din 11.12.2017 „Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituțiilor Medicale din raionul Telenești, pentru anul 2018

         Raportor: Alexei Bivol – directorul IMSP Spitalul raional Telenești

 

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/20 din 21.08.2012 „cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului raional de Istorie şi Etnografie”

         Raportor: Elena Ilescu – directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie

         Coraportor: Ana Podolean – specialist principal în probleme resurse umane din cadrul Aparatului Președintelui raionului

 

   10 Cu privire la demersul I.Î. „Iurie Daraban” privitor la scutirea taxei de rentă

         Raportor: Loreti Anton – șef al Direcției Economie

 

 1. Cu privire la instituirea Comisiei pentru evaluarea și validarea indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico – sanitare publice ale căror fondator este Consiliul raional Telenești.

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la transmiterea în folosință a unui spațiu din cadrul blocului administrativ nr. 2 a Consiliului raional

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la transmiterea în folosință a clădirii fostei Clinicii Stomatologice din or. Telenești

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la acceptarea în folosință a unor spații pentru amplasarea Oficiului Medicului de Familie din s. Chițcanii Noi

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la acordarea unor premii

    Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 Secretarul Consiliului raional                                                Sergiu LAZĂR

   —————————————————————————————————————————————————————————————————————

Consiliul raional Telenești, în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, prezintă spre consultare publică prin solicitarea opiniilor societăţii civile proiectele de decizii 

Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia pe suport de hârtie recomandările la proiectul de decizie până pe data de 07.12.221, inclusiv pe adresa:  MD-5801, or. Telenești, str. 31 August 1989, nr. 9,  sau în format electronic pe adresa electronică: consiliul@telenesti.md .

     

 Recepționarea recomandărilor se vor face la următoarele date de contact:

Direcția Finanțe – (0258) 2 24 03

 Secția Administrație Publică – (025) 2 23 48

       Proiectele de decizie cu anexe şi note informative sunt disponibile pe pagina oficială a Consiliului raional Telenesti www.telenesti.md sau la sediul Consiliului raional Telenești, situat pe adresa MD-5801, or. Telenești, str. 31 August 1989, nr. 9

%d blogeri au apreciat: