Proiecte de decizii

 

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 26 iulie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, etaj. III)

 

1. Cu privire la raportul de executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2018

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

2. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2018 cu bugetul de Stat

Raportor: Ludmila Darii– şef, Direcţia Finanţe

 

 1. „Cu privire la distribuirea  mijloacelor financiare pentru  remunerarea cadrelor didactice în primiitrei ani de activitate pedagogică,  care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didactice, pentru perioada 01 ianuarie -30 august  2018”   

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la monumentul de for public ”Comemorarea eroilor căzuți la datorie” din or. Telenești

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la preluarea în comodat a unor spații pentru amplasarea Școlii de Muzică ”Academician Gheorge Mustea” din or. Telenești

Raportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la alocare unor mijloace financiare din soldul disponibil al bugetului Consiliului raional

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului în calitate de premii și ajutor material, (perioada 30.11.17– 15. 07.18 )

             Raportor: Irina Mardari – contabil – șef, Aparatul Președintelui raionului

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație a r-lui Telenești 2018-2022.

Raportor: Vasile Bulat – șef Direcția Economie

Coraportor: Vladimir Ciobanu – specialist, Secția Construcții Arhitectură Gospodărie Comunală și Drumuri.

 

 1. Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a caselor de copii tip familie

Raportor: Angela Sîrbu – șef a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la rapoartele de activitate ale instituțiilor de învățământ extrașcolar (Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din or. Telenești, Școala de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea”, Școala Sportivă și Centrul de Creație al Elevilor)

Raportori:

Svetlana Caprian – director – Școala de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din or. Telenești;

Valentin Ursu – director – Școala de Muzică ”Academician Gheorghe Mustea” din or. Telenești;

Igor Legaci – director – Școala Sportivă;

Olga Gherman – director – Centrul de Creație al Elevilor

 

 1. Cu privire la realizarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea raionului cu produse sanguine pentru anii 2012-2016, aprobat prin decizia nr. 8/4 din 28.12.12 și   aprobarea Programului teritorial privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea populaţiei cu produse sanguine pentru anii 2018-2021.

Raportor: Alexei Bivol – director, IMSP Spitalul Raional

 

 1. Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” (pentru perioada an. 2017)

Raportor:  Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

Raportor: Elena Cimpoi – director al ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

 1. Cu privire la acordul de colaborare dintre Consiliul raional Telenești și Asociația Obștească ”Nika” din s. Sărătenii Vechi

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

Coraportor: Veronica Boldescu – președinte A.O. ”Nika”

 

15Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la casarea unor bunuri aflate la bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești și IP Gimnaziul Nucăreni

Raportori:

 Valeriu Avricenco – șef adjunct al bilanț IMSP Centrul de Sănătate Telenești;

           Svetlana Popescu – director al IP Gimnaziul Nucăreni

 

 1. Cereri și demersuri cu caracter financiar (lista se anexează)

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

18. Privitor la modificarea și completarea Deciziilor Consiliului Raional nr. 2/6 din 26.04.2018 ,,Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, pentru perioada 2018” și nr. 1/4 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2018”

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

%d blogeri au apreciat: