Proiecte de decizii

Proiectul Ordinei de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din  30 martie 2018

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, et. III)

 

1. Cu privire la activitatea aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional în anul 2017 și obiectivele prioritare pentru 2018

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului;

Coraportor: Vasile Bulat – şef, Direcţia Economie

 

2. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru anul 2017

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

3. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional.

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

4. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

 Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

5. Cu privire la casarea unor bunuri aflate la bilanțul instituțiilor de învățământ.

Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

 

6. Cu privire la realizarea acțiunilor culturale de rang raional desfășurate în an. 2017 și aprobarea planului de finanţare a activităților cultural-festive pentru anul 2018

Raportor: Pavel Casian – şef Secţia Cultură Tineret şi Sport

 

7. Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalului de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, pentru perioada 2018.

Raportor: Diana Manoli –Președintele raionului

 

8. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unui stoc de masă lemnoasă urmare a defrișării unor plantații rutiere.

Raportor: Diana Manoli –Președintele raionului

 

9. Cu privire la aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor locale de interes raional pentru anul 2018, în redacție nouă

         Raportor: Iacob Stegărecu, șeful Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

10. Cu privire la acceptarea primirii în gestiunea Consiliului raional a unor porțiuni de drum din or. Telenești.

         Raportor: Iacob Stegărecu, șeful Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

11. Privitor la modificarea Deciziei nr. 3/7 din 25.05.2017 ”Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul rutier pentru întreţinerea drumurilor locale de interes raional în anul 2017

         Raportor: Iacob Stegărecu, șeful Secţiei Construcţii, Arhitectură, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

12. Cu privire la raportul de executare a Programului teritorial de prevenire și combatere a hepatitelor ”B”,”C”,”D”, pentru anii 2012-2016 aprobat prin Decizia consiliului raional nr. 3/10 din 12.07.12 și aprobarea unui nou Program teritorial pentru perioada 2018-2021

Raportor: Eugen Manoli – Șeful Centrului de Sănătate Publică,

 

13.  Cu privire la dizolvarea Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectare şi Sistematizare al raionului Teleneşti”

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

14. Cu privire la aprobarea Planului de Integritate pentru întreprinderile a căror fondator este Consiliul raional Telenești

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

15Cu privire la acceptarea primirii în folosința Consiliului raional Telenești a 2 autospeciale gestionate de Posturile de Salvatori și Pompieri Mîndrești și Căzănești.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 16. Cu privire la cererile și demersurile înaintate spre examinare Consiliului raional.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul Ordinei de zi

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 23 februarie 2018

 

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament ,,Aproape de Tine” și costurile pentru întreținerea Centrului nominalizat, în anul curent

Raportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei,

Coraportori: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

2. „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor unor servicii medico-sociale în anul 2018”

Raportor: Aliona Nastas – șef IMSP Centrul de Sănătate Telenești

    Coraportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

3. „Cu privire la stimularea tinerilor specialişti angajați în instituțiile de învățământ și cultură  din subordinea Consiliului raional ”

Raportor: Ecaterina Furculiță – Vicepreședintele raionului

Coraportori: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

Pavel Casian – șef Secția Cultură Tineret și Sport

 

4. „Cu privire la susţinerea financiară a tinerilor specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2018”

Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă, (perioada ianuarie – august 2018)

Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 

  1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru achitarea indemnizaţilor și premiilor aleşilor locali

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

 

7. Cu privire la rectificarea bugetului  raional pentru anul 2018

          Raportor:  Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

8. Cu privire la transmiterea bunului imobil destinat amplasării Oficiului Medicului de Familie din s. Negureni, în comodat IMSP CS Căzănești

           Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 

 

 

 

 

%d blogeri au apreciat: