Proiecte de decizii

Proiect

 Ordinea de zi 

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 31 martie  2022

(ora 10.00, sala mică de ședințe, etaj. III, sediul Consiliului raional Telenești)

 

 1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru anul 2021

Raportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 1. Cu privire la Acordul de parteneriat între Consiliul raional Telenești  și Fundația Filiala din Reopublica Moldova a Fundației ”CRED – Centrul   Româno-Elvețian   pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din România

  Raportor: Tatiana Dnestreanexpertă în îngrijiri integrate

 1. Cu privire la acceptarea preluării în proprietatea Consiliului raional a Întreprinderii Medicale de Stat „Clinica Stomatologică din Telenești” și aprobarea reorganizării Î.M. Centrul Stomatologic Raional Telenești în calitate de entitate absorbantă a ÎMS Clinica Stomatologică Telenești”

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la reamplasarea și transmiterea în folosința Secției Administrativ – Militare din or. Telenești a unor spații neutilizate din blocul Administrativ nr. II a Consiliului raional 

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

Coraportor: Sergiu Lipatov – șef al Secției Administrativ Militare din or. Telenești

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru tinerii specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2022

              Raportor:Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

             Coraportori: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

                                  Pavel Casian – șef Secția Cultură Tineret și Sport

                                  Conducătorii IMSP din raionul Telenești (după caz)

 1. Cu privire la rezultatul inspectării financiare tematice efectuate la Consiliul raional Telenești referitor la corectitudinea gestionării transferurilor cu destinație specială la sectorul „Protecție socială” pentru perioada de activitate 2019-2021

              Raportor:Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 1. Cu privire la Programul de dezvoltare a reţelei instituţiilor de învățământ general al căror fondator este Consiliul raional Telenești pentru perioada anilor 2022-2025

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

Coraportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 1. Cu privire la autorizarea de casare a unor bunuri de la bilanțul unor Instituții Publice a căror fondator este Consiliul raional

          Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

 1. Cu privire la realizarea acțiunilor culturale de rang raional desfășurate în an. 2021 și aprobarea planului de finanţare a activităților cultural-festive pentru anul 2022

Raportor: Pavel Casian – şef Secţia Cultură Tineret şi Sport    

 1. Privitor la modificarea deciziei nr. 2/20 din 29.05.2020 „Cu privire la aprobarea statelor de personal din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Telenești și Centrul de Sănătate Căzănești” 

         Raportor: Rodica Barscov – șefa IMSP Centrul de Sănătate Telenești       

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional

Raportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional

Raportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 1. Cu privire  la modificarea Deciziei  nr. 7/3 din 26.12.2019 ,, Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul blocurilor administrative 1și 2 a Consiliului raional și Deciziei nr. 1/5 din 28.01.2020 „Cu privire la constituirea Comisiei raionale privind  organizarea transportului rutier de persoane  prin servicii regulate

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar (lista se anexează)

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

    

 Secretarul Consiliului raional                                                Sergiu LAZĂR

   —————————————————————————————————————————————————————————————————————

Consiliul raional Telenești, în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, prezintă spre consultare publică prin solicitarea opiniilor societăţii civile proiectele de decizii 

Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia pe suport de hârtie recomandările la proiectul de decizie până pe data de 07.12.221, inclusiv pe adresa:  MD-5801, or. Telenești, str. 31 August 1989, nr. 9,  sau în format electronic pe adresa electronică: consiliul@telenesti.md .

     

 Recepționarea recomandărilor se vor face la următoarele date de contact:

Direcția Finanțe – (0258) 2 24 03

 Secția Administrație Publică – (025) 2 23 48

       Proiectele de decizie cu anexe şi note informative sunt disponibile pe pagina oficială a Consiliului raional Telenesti www.telenesti.md sau la sediul Consiliului raional Telenești, situat pe adresa MD-5801, or. Telenești, str. 31 August 1989, nr. 9

%d blogeri au apreciat: