Proiecte de decizii

Proiect

  Ordinea de zi      

a ședinței ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 05 noiembrie 2020

(ora 10.00 sala de ședințe, etaj. II)

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/3 din 02 septembrie 2020 „Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de Consiliul raional în cadrul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Telenești pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din 01.11.2020”

Raportor: Vasilii Bulat – secretarul interimar al consiliului raional

2. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru primul semestru al anului 2020

Raportor:  Ludmila Darii – şef, Direcția Finanțe

3. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2020

Raportor:  Ludmila Darii – şef, Direcția Finanțe

 4. Demersuri și cereri cu caracter financiar

Raportor: Vasilii Bulat – secretarul interimar al consiliului raional

 5. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei raionale pentru educație

Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

6. Cu privire la modificarea unor decizii

Raportor: Alina Pascaru – şef, Direcţia Generală Educație

7. Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul clădirii fostei școli auxiliare

Raportor: Vasilii Bulat – secretarul interimar al consiliului raional      

8. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/3 din 26.12.2019 ,, Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul blocurilor administrative  1 și 2 a Consiliului raional

Raportor: Vasilii Bulat – secretarul interimar al consiliului raional

 9. Cu privire la pregătirea infrastructurii și sferei sociale din raion  către sezonul rece a anului 2020 – 2021

Raportor: Alexandru Isac–vice președinte al raionului

10. Cu privire la autorizarea de casarea a unor bunuri de la bilanțul unor Instituții Publice a căror fondator este Consiliul raional

Raportor: Anatolie Cristea – șeful IMSP CS Căzănești

11. Cu privire al transmiterea cu titlu gratuit a combustibilului solid unor instituții publice din raion

Raportor: Vladimir Ciobanu – șeful Secției construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri

Raportor: : Loreti Anton – șef Direcția economie

12. Cu privire la Programul pentru întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2021

Raportor: Vladimir Ciobanu – șeful Secției Construcții, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri

13. Cu privire situația creată în agricultura raionului ca rezultat a calamităților naturale din anul curent și măsurile întreprinse pentru diminuarea impactului asupra stării economice a producătorilor agricoli și economiei raionului.

Raportor: Valeriu Macari – şef, Direcţia Agricultură și Alimentație

14.Cu privire la acceptarea în proprietate, cu titlul gratuit,  a tehnicii de calcul la IP Gimnaziului „Eleonora Romanescu” s. Leușeni

Raportor: Alina Pascaru – şef, Direcţia Generală Educație

15. Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a  persoanelor cu dizabilităţi în raionul Teleneşti  pentru anii 2020-2025

Raportor: Angela Sîrbu – șef DASPF

16. Cu privire la modificarea Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului raional aprobat prin decizia 2/6 din 12 iulie 2007

Raportor: Vasilii Bulat – Secretarul interimar al Consiliului raional

 

Secretarul interimar al Consiliului raional                         Vasilii Bulat