Proiecte de decizii

Proiect

 Ordinea de zi 

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 21 ianuarie 2022

(ora 10.00, sala mare de şedinţe, etaj. II, sediul Consiliului raional Telenești)

 

1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2022
Raportor : Ludmila Darii – șefa Direcției Finanțe

2. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație
Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație
Coraportor: Ludmila Darii – șefa Direcției Finanțe

3. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Telenești pentru anul 2022
Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

4. Cu privire la examinarea repetată a Actului de constatare nr. 06/09 din 25 ianuarie 2019 emis de inspectorul de integritate în privința d-lui  director al Instituției Medico Sanitare Publice Spitalul Raional Telenești
Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

5. Cu privire la graficul concediilor pentru personalul de demnitate publică, secretarul Consiliului raional, șefilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional pentru anul 2022

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

6. Cu privire la modificarea Deciziei nr 4/20 din 27.09.2012 „Cu privire la indemnizațiile de consilier pentru participare la ședințele de lucru în cadrul Consiliului raional”
Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

7. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/10 din 20 februarie 2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional”
Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

8. Cu privire la premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2021
Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

9. Cu privire la acceptarea preluării în folosință a unor spații pentru amplasarea oficiului medicului de familie din s. Hîrtop
Raportor: Bulat Vasilii – șef al Secției Administrație Publică, specialist principal în probleme juridice (prin cumul);

10. Cu privire la cererea pentru scutirea plății taxei de rentă în cazul Î.I. „Iurie Darabană
Raportor: Alexandru Isac – Vicepreședintele raionului, pentru probleme economice

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                Sergiu LAZĂR

   —————————————————————————————————————————————————————————————————————

Consiliul raional Telenești, în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, prezintă spre consultare publică prin solicitarea opiniilor societăţii civile proiectele de decizii 

Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia pe suport de hârtie recomandările la proiectul de decizie până pe data de 07.12.221, inclusiv pe adresa:  MD-5801, or. Telenești, str. 31 August 1989, nr. 9,  sau în format electronic pe adresa electronică: consiliul@telenesti.md .

     

 Recepţionarea recomandărilor se vor face la următoarele date de contact:

Direcția Finanțe – (0258) 2 24 03

 Secția Administrație Publică – (025) 2 23 48

       Proiectele de decizie cu anexe şi note informative sunt disponibile pe pagina oficială a Consiliului raional Telenesti www.telenesti.md sau la sediul Consiliului raional Telenești, situat pe adresa MD-5801, or. Telenești, str. 31 August 1989, nr. 9

%d blogeri au apreciat: