Proiecte de decizii

Proiect

 Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din  17  decembrie 2019, ora 10.00

(Consiliul raional Telenești, sala mică de şedinţe, etj. III) 

   1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 (I lectură)      

            Anexa nr.1 – 5 la proiectul de decizie 

            Anexa 6-11 la proiectul de decizie

          Raportor: Ludmila Darii – Șef al Direcției Finanțe

  1. Cu privire Ia rectificarea bugetului raional pentru anul 2019

         Raportor: Ludmila Darii – Șef al Direcției Finanțe

  1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare

          Raportor: Ludmila Darii – Șef al Direcției Finanțe

  1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei raionale pentru educație

          Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

          Coraportor: Darii Ludmila – Șei Direcția Finanțe

  1. Cu privire Ia autorizarea de casarea a unor bunuri din cadrul IP Gimnaziul „Tudor Brădescu” s. Chiștelnița, IP Gimnaziul s. Văsieni și IP Liceul „Adrian Păunescu” s, Căzănești

          Raportor: Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație

  1. Cu privire la pregătirea infrastructurii și sferei sociale din raion către sezonul rece a anului 2019 -2020

           Raportor: Alexandru Isac – Vicepreședintele raionului

          Coraportor: Loreti Anton – Șef Direcție Economie

  1. Cu privire Ia aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor locale de interes raional pentru anul 2020.

            Raportor: Vladimir Ciobanu – specialist din carul Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri;

  1. Cu privire la reorganizarea IMSP Centrul de Sănătate Chiștelnița

           Raportor: Ion Ombun – Șef al IMSP Centrul de Sănătate Chiștelnița

  1. Cu privire la darea în folosință a unor spații din incinta Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” și IMSP Centrele de Sănătate publică din raionul Telenești

          Raportor: Silvia Babără- director IP Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” Telenești;

                          Rodica Barscov- Șef al IMSP Centrul de Sănătate Telenești

  1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.216 din 12 iulie 2007 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional

          Raportor: Tudor Șuiu – Consilier raional

   11. Cu privire Ia obligarea aparatului Președintelui raionului și a serviciilor descentralizate de a efectua achizițiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice – MTender

           Raportor: Veaceslav Marandici – Consilier raional

    12. Privind modificarea Deciziei nr.5/6 din 18 noiembrie 2019 Cu privire Ia suspendarea raportului de serviciu al șefului Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri d-lui Stegărescu Iacob și declararea funcției publice temporar vacantă.

          Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

  1. Cu privire Ia constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere din subordinea Consiliului raional.

          Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

          

       Secretarul

Consiliului raional                                                       Sergiu Lazăr

%d blogeri au apreciat: