Proiecte de decizii

Proiect

 

Ordinea de zi 

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 14 octombrie 2021

(ora 10.00 sala mare de şedinţe, etaj. II,

sediul Consiliului raional Telenești)

 

 1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru primul semestru al anului 2021

Raportor: Ludmila Darii şefa Direcţiei Finanţe

 1. Cu privire la alocarea/realocarea unor mijloace financiare din sursele bugetare

Raportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe 

 1. Cu privire la rectificarea bugetului

Raportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe 

 1. Cu privire la aprobarea rețelei instituțiilor de învățământ a căror fondator este Consiliul raional Telenești și stabilirea districtelor școlare, în rediție nouă.

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

 1. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învățământ pentru anul şcolar 2021-2022;

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru educație

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

Coraportor: Ludmila Darii – şefa Direcţiei Finanţe

 1. Cu privire la acceptarea transmiterii unor bunuri din proprietatea statului, gestiunea Ministerului Educației Culturii și Cercetării, în proprietatea Consiliului raional Telenești

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

 1. Cu privire la excepția de deschidere a unei singure clase a X-a, în cadrul Liceului Teoretic „Adrian Păunescu” din s. Căzănești

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

Coraportor: Mariana Banari – directorul IP Liceul Teoretic „Adrian Păunescu” din s. Căzănești

 1. Cu privire la redenumirea Instituției Publice Gimnaziul Ciulucani

Raportor: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

 1. Cu privire la Acordul de colaborare/înfrățire dintre raionul Telenești și județul Iași

Raportor: Mariana Ombun – Președintele raionului 

 1. Cu privire la Acordul de parteneriat cu Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” și Fundația „Friedrich Ebert” Moldova”

Raportor: Mariana Ombun – Președintele raionului     

 1. 12. Cu privire la Programul pentru întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2022

Raportor: Vladimir Ciobanu – șef interimar al Secției Construcții, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri       

 1. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a combustibilului solid unor instituții publice din raion

          Raportor: Vladimir Ciobanu – șef interimar al Secției Construcții, Arhitectură, Gospodărie Comunală și Drumuri 

 1. Cu privire la organizarea și funcționarea Bibliotecii Publice Raionale ,,Vasile Alecsandri” din or. Telenești

Raportor: Pavel Casian – șef al Secției Cultură Tineret și Sport

Coraportori: Alina Pascaru – șefa Direcției Generale Educație

                     Maria Furdui – directoarea Bibliotecii Publice Raionale ,,Vasile Alecsandri” din or. Telenești 

 1. Cu privire la autorizarea de casarea a bunurilor de la bilanțul unor Instituții Publice a căror fondator este Consiliul raional

         Raportori:

      Ștefan Gori – vicedirector al IMSP Spitalul raional Telenești, președintele comisiei de casare;

      Irina Mardari – contabilă – șefă, secretara comisiei de casare;

      Alina Pascaru – șefa, Direcției Generale Educație

 1. Privitor la modificarea Deciziilor nr. 3/10 din 25.05.2017 „Cu privire la avizarea Regulamentului de activitate al IMSP Spitalul raional Telenești și aprobarea Consiliului Administrativ al Instituţiei” și nr. 3/11 din 25.05.2017 „Cu privire la avizarea Regulamentelor de activitate a IMSP Centrele de Sănătate din raionul Telenești și aprobarea Consiliilor Administrative a Instituţiilor vizate”

Raportor: Alexandru Taburceanu – Vicepreședintele raionului pentru probleme sociale

 1. Cu privire la darea în folosință a unor spații neutilizate din incinta Secției Administrativ Militare

       Raportor: Vasilii Bulat – șef al Secției Administrație Publică, specialist principal în probleme juridice (prin cumul).

 1. Cu privire la modificarea Deciziei  nr. 1/3 din 28.01.2021 „Cu privire la darea în folosință a unor spații neutilizate din incinta Instituțiilor Medico – Sanitare Publice și clădirii administrative a Consiliului raional nr. 2”

     Raportor: Vasilii Bulat – șef al Secției Administrație Publică, specialist principal în probleme juridice (prin cumul). 

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social economice a raionului Telenești, pentru anii 2021-2027

Raportor: Loreti Anton – șef al Direcției Economie

Coraportor: Valerian Tăbîrță – expert în cadrul A.O. Alianța INFONET 

 1. Cu privire la cererea de reziliere a contractului pentru realizarea parteneriatului public privat „Producerea biocombustibilului pe bază de biomasă în raionul Telenești”

Raportor: Loreti Anton – șef al Direcției Economie

Coraportori:

Irina Mardari – contabilă – șefă în cadrul Aparatului Președintelui raionului, specialist în evidența și gestionarea valorilor materiale (prin cumul)

Vasilii Bulat – șef al Secției Administrație Publică, specialist principal în probleme juridice (prin cumul);

 1. Cu privire la Acordul de colaborare dintre Consiliul Raional Telenești şi A.O. „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei”

            Raportor: Loreti Anton – șef al Direcției Economie

            Coraportor : Elena Lupan – președinta A.O. „Agenția Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei”

 1. Cu privire la cererea pentru scutirea plății taxei de rentă în cazul Î.I. „Iurie Darabană”

Raportor: Loreti Anton – șef al Direcției Economie

          Coraportor: Irina Mardari – contabilă – șefă în cadrul Aparatului Președintelui raionului

 1. Cu privire la acceptarea reorganizării Î.M. Centrul Stomatologic Raional Telenești în calitate de entitate absorbantă a ÎMS Clinica Stomatologică Telenești

    Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la raporturile de muncă ale d-lui Alexei Bivol director al Instituției Medico Sanitare Publice Spitalul Raional Telenești

      Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional 

 1. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar (lista se anexează)

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

(Ceremonia oficială de înmânare a două distincții de Cetățean de Onoare a raionului Telenești)

 

Secretarul Consiliului raional                                                          Sergiu LAZĂR            

%d blogeri au apreciat: