Proiecte de decizii

Proiect

Ordinea de zi 

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti  

din   2 septembrie 2020

(ora 11.00 sala mare de şedinţe, etaj. II,

sediul Consiliului raional Telenești)

 

  1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ a căror fondator este Consiliul Raional pentru anul școlar 2020- 2021;

Raportor: Alina Pascaru –  șef Direcția Generală Educație

 

  1. Cu privire la aprobarea rețelei de clasă și numărului de elevi în clase

    Raportor: Alina Pascaru șef Direcția Generală Educație

 

     3. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

Raportor: Alina Pascaru șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

   4. Cu privire la desemnarea candidaturilor  înaintate de Consiliul Raional în cadrul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Telenești pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din anul 2020.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

    5. Cu privire la raportul de activitate al Intreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” și repartizarea profitului net pentru anul 2019

 Raportor: Elena Cimpoi – directorul IM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

   

     6Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor, (se anexează).

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Sergiu Lazăr