Secretarul Consiliului Raional

SERGIU LAZĂR

CURICULUM  VITAE

Informații personale

Numele/Prenumele:               Lazăr Sergiu

Adresa:                                           r-nul Telenești s.Mihalașa

Telefon:                                          serviciu: 258-22057

E-mail:                                            lazarsergiu8184@yahoo.com

Naţionalitatea:                          MDA

Data naşterii:                              02 iunie 1981

Starea civilă:                                căsătorit, 2 copii


Experienţa profesională V

Perioada: August 2013-prezent

Funcţia sau postul ocupat: Secretar al Consiliului raional Telenești

Principalele activităţi şi   responsabilităţi:

Asigurarea legalității procesului decizional la nivelul autorității publice:

-Asigurarea înștiințării convocării Consiliului raional

-Avizarea proiectelor de decizie

-Contrasemnarea deciziilor

-Asigurarea transparenței procesului decizional

Numele și adresa angajatorului:

Republica Moldova, Consiliul raional Telenești, str. 31 August 9


Experienţa profesională IV

Perioada:Februarie 2011- august 2013

Funcţia sau postul ocupat: Șef al Secției Administrație Publică

Principalele activităţi şi Responsabilităţi:

Elaborarea proiectelor de decizie,

acordarea asistenței juridice pentru  elaborarea proiectelor de decizie și sistematizarea acestora,

monitorizarea executării sarcinilor stabilite pentru organizarea ședințelor de lucru ale Consiliului

raional și a activităților desfășurate sub conducerea Președintelui raionului.

Numele și adresa angajatorului:

Republica Moldova, Consiliul raional Telenești, str. 31 August 9/


Experienţa profesională III

Perioada: Mai 2008-februarie  2011

Funcţia sau postul ocupatSpecialist principal în problemele administației publice

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

Organizarea şedinţelor de lucru ale consiliului raional, seminarelor instructiv-metodice pentru

funcţionarii publici din administraţia publică de nivelul I.

Numele şi adresa angajatorului:

Republica Moldova, Consiliu raional Telenești, str. 31 August 9.


Experienţa profesională II

Perioada: Mai2007-mai2008

Funcţia sau postul ocupat: Casier, ”Host”

Principalele activităţi şi Responsabilităţi:

Perceperea plăților pentru achiziționarea de bunuri și servicii prestate de companie.

Ghidarea clienţilor

Numele şi adresa angajatorului:

SUA, statul Utah, 1000SHWY,  63 Brice


Experienţa profesională I

Perioada: Septembrie 2003-mai 2008

Funcţia sau postul ocupat: specialist în problemele protecției civile și serviciului de alternativă

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

Organizarea activităţii Comisiei raional pentru situaţii excepţionale.

Evaluarea riscului în domeniul situaţiilor excepţionale.

Organizarea încorporării şi evidenţei tinerilor ce satisfac serviciul de alternativă

Numele şi adresa angajatorului:

Consiliul raional Telenești, secția administrație publică, str. 31 August 9


Educaţie şi formare

Perioada: septembrie 2006-iunie 2009

Calificarea obţinută:           Magistru în administarșia publică

Numele şi tipul instituţiei  de învățământ:     Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova


Perioada: Septembrie 1999-iunie 2003

Calificarea obţinută:   Licențiat în problemele administrației publice

Numele şi tipul instituţiei  de învăţămînt:   Universitatea de Stat din Moldova


Perioada: septembrie1996-iunie1999

Calificarea obţinută : Titular al diplomei de bacalaureat.

Numele şi tipul instituţiei de învățământ:     Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din orașul Telenești


Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă: Limba română.

Limbi străine cunoscute:

Engleza

Rusa

Competenţe şi aptitudini organizatorice:

Punctualitate, iniţiativă, coerență.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului:

Utilizator de programe: Word, navigare în internet


Permise:

Permis de conducere a unităţilor de transport pentru categoriile„A”şi„B”

Permis pentru port armă (ţiavă chintuită)


Informaţii suplimentare

Executant al serviciului militar de scurtă durată în cadrul trupelor de grăniceri a Republicii Moldova

Grad militar: locotenent (în rezervă).

 

        

%d blogeri au apreciat: