Agenda ședinței comune cu autoritățile publice locale și serviciile desconcentrate