Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului într-o vizită de lucru în raionul Telenești

Vineri, 20 decembrie, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a efectuat o vizită de lucru în raionul Telenești. Cu ocazia dată, autorităţile publice locale, au asistat la o reuniune cu participarea conducătorilor întreprinderilor agricole, la care au fost prezenţi  preşedintele şi  vicepreşedinții raionului, precum și conducătorii serviciilor descocentrate din raion.

Şedinţa a fost deschisă de dna Mariana Ombun, preşedintele raionului, după care a urmat o relatare despre situaţia în agricultura raionului, prezentată de ministrul Ion Perju.

În discursul său succint, ministrul a comunicat despre situaţia actuală în domeniu, politicile promovate şi măsurile întreprinse de Minister în sprijinul agricultorilor. Încurajând business-ul agricol, dl Perju a informat şi despre  eforturile pe care le depune instituţia pentru a atrage fonduri europene în acest sector important pentru economia ţării, menţionând viitoarele programe ale UE, care urmează a fi implementate în ţara noastră.

Au urmat discuţii pe marginea subiectelor abordate, precum şi întrebări, la care ministrul a oferit răspunsuri.

Autoritățile locale s-au arătat preocupați de proiectele depuse și înghețate la Fondul de subveționare, Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul Ecologic. Cele mai stringente și prioritare probleme abordate în cadrul întrunirii au fost cele care vizează  aprovizionare cu apă și canalizare, procedeele de defrișare a arborilor, extinderea sau înființarea fâșiilor de protecție, soluționarea problemei stației electrice de la Brânzenii Noi,  subvenționarea în domeniul agricol și zootehnic, etc.

După dialogul avut cu autoritățile locale, ministrul, a audiat cetățenii înscriși prealabil la audiență directă cu oficialul, după care, conducerea raionului și ministrul au efectuat vizite de lucru la SRL ”Goloseevo” întreprindere cu capital mixt cu profil zootehnic (creșterea ovinelor, bovinelor și porcinelor, inclusiv procesarea laptelui) din satul Ghiliceni. Următoarea vizită a avut loc în cadrul întreprinderilor specializate în creșterea, păstrarea și exportul fructelor (sâmburoase) și a legumelor: SRL ”Dorvalandro”, din satul Mândrești, SRL ”Prodear” și  SRL ”Vitculens” din satul Negureni.

 

%d blogeri au apreciat: