Seminar organizat de Cancelaria de stat pentru autoritățile APL de nivelul I și II

Astăzi, 12 februarie, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfăşurat un seminar de instruire  a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II. El a avut loc în contextul Proiectului „Sprijin în procesul de reformă a administraţiei publice”. În calitate de formatori au participat Diana Chiriac, consultant principal în  Direcţia Administraţie Publică, şi Aramă Cristina, consultant principal în Direcţia Managementul Funcţiei Publice şi Resurse Umane a Cancelariei de Stat. La eveniment au fost prezenţi: preşedintele raionului Telenești, Mariana Ombun, vicepreședintele raionului Alexandru Taburceanu, șeful Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Ana Pușneac, primari, secretari şi specialişti.

Cursul  s-a axat pe 2 compartimente de bază, şi anume: „Cadrul normativ pertinent organizării şi funcţionării administraţiei publice locale” şi „Administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici în cadrul autorităţii publice”.

Reprezentanţii Cancelariei de Stat au oferit explicaţii şi recomandări, având drept reper cadrul normativ în vigoare. Ele s-au referit la noţiuni elementare ce privesc sfera administraţiei publice, aspecte privind interacţiunea şi conlucrarea dintre APL şi Autorităţile Publice Centrale, dar şi Cancelaria de stat, despre particularităţile de elaborare ale actelor administrative (cu caracter normativ şi individual), controlul administrativ, transparenţa în procesul decizional, Registrul actelor locale, ierarhia şi clasificarea funcţiilor publice, modalităţile de ocupare a funcţiei publice, raporturile de muncă în sfera publică şi multe alte subiecte, care au fost necesare de elucidat în cadrul prezentării.

Primarii au fost activi şi receptivi, solicitând explicaţii asupra problemelor la care nu au putut găsi soluţii în mod individual. Atât ei, cât şi funcţionari, au adus mulţumiri reprezentanţilor Cancelariei de stat pentru cursul oferit, care a fost util şi relevant, familiarizându-i cu sfera noţiunilor legate de activitatea zilnică a administraţiei publice, oferindu-le totodată posibilitatea de a fi la curent cu ultimele modificări ale cadrului legal ce le reglementează activitatea.

%d blogeri au apreciat: