Ministra Sănătății în vizită de lucru la Telenești

Astăzi, 13 februarie, la Consiliul raional Telenești s-a aflat într-o vizită de lucru dna Viorica Dumbrăveanu, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dnei Djulieta Popescu, Secretat de Stat, în cadrul programului lunar de deplasări în teritoriul a reprezentanților autorităților publice centrale. Întrunirea a avut loc între conducerea ministerului și a reprezentanţilor APL de nivelul II, a șefilor secțiilor, direcțiilor Consiliului raional, conducptorii serviciilor subordonate ministerului de resort, inclusiv șefii instituțiilor medicale primare și raionale.

Întrunirea a fost deschisă de către dna Mariana Ombun, președintele raionului. Dna Președinte a menţionat că, întâlnirea de astăzi este binevenită, deoarece autoritățile administraţiei publice locale, îndeosebi sistemul medical și cel social, se confruntă cu un șir de probleme, care necesită soluționare cât mai rapidă.

În discursul său, dna Viorica Dumbrăveau, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, s-a referit la politicile de stat şi măsurile, deja întreprinse de Guvern, pentru soluționarea mai multor probleme de ordin medical și social, la succesele vizibile, dar şi la cele mai actuale probleme ale societății, care necesită reforme radicale spre îmbunătăţirea situaţiei sistemului medical și cel social, prim implementarea mai multor politici de stat benefice cetățeanului. În cadrul unei discuții deschise și constructive s-au propus sugestii de perfecționare a cadrului legislativ pe domenii. Dna Ministru a subliniat că Guvernul va lua în calcul sugestiile specialiștilor din domeniu și va propune soluții optime pentru ameliorarea sistemului medical și cel social.

Printre problemele abordate în cadrul discuțiilor au fost: asigurarea cu cadre medicale și lucrători sociali, majorarea salariilor, revizuirea indicatorilor de performanță, dotarea instituțiilor medicale cu echipamente moderne, crearea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale la nivel local, ș.a.

În același timp, cât a durat întrevederea cu doamna ministru, în alt birou, dna secretar de stat, Djulieta Popescu desfășura audiența cetățenilor înscriși prealabil. După întrevedere, ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a efectuat o vizitată și la Spitalul raional Telenești.

La final, președintele raionului a mulţumit doamnei Ministru pentru vizită şi răspunsurile ample la întrebările adresate, exprimându-şi speranța la o colaborare fructuoasă în viitor.

%d blogeri au apreciat: