ȘEDINȚA COMUNĂ DE LUCRU CU APL-I ȘI SERVICIILE DESCONCENTRATE

Joi 20 februarie s-a desfășurat ședința de lucru între APL-I, II și Serviciile Desconcentrate. La ședință au participat Primarii localităților din raion, Alexandru Taburcean vicepreședintele raionului; Șeful adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Silvia Badrajan;  Petru Costișanu, șef al Inspectoratului de Poliție Telenești; Alexandru Medvedi – șef adjunct al Direcției Teritoriale  Siguranța Alimentelor Călăraș (cu raza de acoperire și a raionului Telenești); Vladimir Lungu – șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Telenești;  Iurii Gratii – Manager Distribuție Sector Orhei; Oleg Oală – Președintele A.O. „Asociația Internațională de Business, Investiții și Colaborări”; Valerian Corobca – șef al Serviciului Teritorial Orhei al AIPA; Sergiu Lipatov – șef al Secția Administrativ- militară; Andrei Cantemir – reprezentant al companiei „Decorații.md”.

În cadrul ședinței au fost abordate următorele teme:

  • Crearea și eficientizarea activității Comisiilor administrative și multidisciplinare din cadrul autorităților publice locale de nivelul I. (HG 55/2010 privind aprobarea Regulamentului comisiei administrative)
  • Cu privire la mecanismul de avizare a notificărilor de către autoritățile publice locale pentru activitatea agenților economici din domeniul alimentației publice;
  • Cu privire la necesitatea aprobării regulamentelor de întreținerea a animalelor în localitățile raionului;
  • Cu privire la procedura de autorizare a tăierii resurselor vegetale pe terenurile împădurite și înafara lor;
  • Cu privire la realizarea lucrărilor de defrișare și tundere a arborilor din zonele de protecție a L.E.A. situate în localitățile raionului;
  • Cu privire la programul investițional pentru anul 2020 în domeniul asigurării cu energie electrică ce urmează a fi realizat de către I.C.S. „Premier Energy” SRL;
  • Oportunități de atragere a investițiilor în proiectele de dezvoltare a infrastructurii localităților;
  • Cu privire la cererile de solicitare a subvențiilor în avans, pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul ruraldestinate îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii publice rurale. Apel lansat pentru perioada 17 februarie – 20 mai 2020).;

Ședința de lucru a fost inițiată de către președintele raionului la solicitarea atât a autorităților publice locale de nivelul I cât și a conducătorilor serviciilor desconcentrate de desfășura asemenea ședințe lunar.

%d blogeri au apreciat: