Dialog cu autoritățile publice locale Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești vizavi de gestionarea durabilă a deșeurilor solide în zona de management integrat

Astăzi, 4 februarie 2020, în cadrul Consiliului raional Telenești s-a organizat dialogul cu autoritățile publice locale Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești cu reprezentanții vizavi de gestionarea durabilă a deșeurilor solide în zona de management integrat nr. 6.

Sesiunea de inițiere face parte din proiectul moldo-francez de cooperare descentralizată ”Managementul  durabil al deșeurilor în zona Central-Estică a Republicii Moldova, sub egida Ambasadei Franței în Republica Moldova.

Această inițiativă veritabilă de implicare solidară și dezvoltare locală a comunităților partenere, ce vizează 5 localități din raionul Telenești (or. Telenești, satul Verejeni, comunele Ratuș, Bănești și Chițcanii Vechi) inclusiv, localitățile raioanelor vecine Orhei, Rezina și Șoldănești a dat startului atelierului de lucru, în cadrul căruia se urmărește scopul de a pune bazele unei cooperări, la nivel interraional pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor și facilitarea implementării Strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anul 2013 – 2027, aprobată de Guvernul Republicii Moldova.

 La această activitate, oaspetele francez – dnul Pierre Tournier, directorul Întreprinderii ”Savoie Dechets” din Franța, și asistentul tehnic al proiectului, dnul Adrian  Furculiță care au făcut o prezentare a proiectul, în mod special s-au referit la experiența structurii inter-municipale ”Savoie Dechets” în organizarea gestionării durabile a deșeurilor solide – principii de bază, utilitatea și importanța cooperării inter-comunitar/inter-municipale. Uniunea «Savoie Déchets» este o organizație publică de tratare a deșeurilor din sud-estul Franței, care întrunește la acest moment 256 comune și deservește 530 000 locuitori, cu o experiență în domeniu, care a fost dovedită și apreciată în timp. În același context au fost abordate subiecte precum politica națională de gestionare a deșeurilor solide – orientări prioritate ale Strategiei și prevederi principate despre modalitatea de implementare.

Totodată, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale s-a decis conectarea prin platformă online cu șefa Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice al Ministerului, dna Svetlana Bolocan. Dialogul a fost constructiv și activ, iar oaspeții din Șoldănești, Rezina și Orhei a-u împărtășit experiența pe care o au în această direcție, au remarcat etapele la care  au stagnat, succese și insuccesele. Pentru raionul Șoldănești, un proiect similar de gestionare a deșeurilor solide este implementat și finanțat de către GIZ, începând cu anul 2013. Președintele raionului Nicolae Mîndru, împreună cu șeful Secției Construcții și directorul S.A ”Salubritate Șoldănești” au împărtășit experiența acumulată, astfel a încurajat și salutat inițiativă, or, atingerea acestui scop vizează calitatea vieții generației următoare.

Președintele raionului Telenești dna Mariana Ombun, în cadrul dialogului a menționat că: ”Gestionarea deșeurilor este o prioritate națională a politicii de prevenire a poluării mediului în Republica Moldova. Administrația raionului și primarii din localitățile componente, în parteneriat cu compania franceză își propune intensificarea dialogului vizavi de organizarea sistemului de gestionare durabilă a deșeurilor solide în zona de management integrat nr. 6.

La final, în urma discuțiilor autoritățile publice locale Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești au aprobat o rezoluți prin care:

– confirmă necesitatea cooperării în scopul îmbunătățirii gestionării deșeurilor și în mod special pentru agrearea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor.

– confirmă disponibilitatea de a lucra împreună și se angajează să asigure un schimb eficient și transparent de date vizavi de sectorul deșeurilor; să prezintă deschidere pentru continuitatea dialogului cu celelalte autorități ale administrației publice locale de și/sau autorități centrale și/sau reprezentanți ai instituțiilor finanțatoare sau parteneri de dezvoltare; să participe activ și regulat la lucrările unui eventual grup de lucru creat drept continuare a acestei reuniuni din 04.02.2021; să susțină demersurile colective pentru clarificarea modalității de organizare și implementare a sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în cadrul zoei nr.6. În aceiași rezoluție este exprimat acordul asupra necesității creării unui grup de lucru al zonei nr. 6 de gestiune integrată a deșeurilor, precum și definirea unui plan de acțiuni.

Desfășurarea ședinței de lucru a autorităților administrației publice locale din UAT Orhei, Rezina, Șoldănești și Telenești a urmărit scopul intensificării dialogului vizavi de organizarea sistemului de gestionare durabilă a deșeurilor din zona de management. Promovarea abordării regionale în planificarea gestionării deșeurilor este esențială atât pentru atragerea investițiilor necesar, cât și pentru asigurarea recuperării costurilor mari alocate pentru implementarea Strategiei. Este inadmisibilă și totodată economic neargumentată construcția întreprinderilor de valorificare sau eliminare a deșeurilor în fiecare oraș, fără a ține cont de localitățile rurale din raioane, inclusiv de specificul deșeurilor generate.

Anume în acest context, a fost creat sistemul de gestionare integrată a deșeurilor care presupune divizarea teritorială a țării în 8 regiuni de management al deșeurilor. În acest context, Consiliul Raional Telenești, în suportul acestui proiect a invitat la o ședință tehnică de lucru cu privire la clarificarea organizării sistemului în cadrul zonei nr. 6 și stabilirea unui plan de acțiuni pentru realizarea studiului de fezabilitate și demararea investițiilor în infrastructura aferentă sectorului deșeurilor.

%d blogeri au apreciat: