2 Martie – Ziua Memoriei. Miting de comemorare consacrat celor căzuți în conflictul armat din 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Molodva

Astăzi, la 2 martie se împlinesc 29 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova. Președintele raionului Mariana Ombun, vicepreședinții Alexandru Taburceanu și Alexandru Isac, șeful-adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Aliona Student, blagocinul raionului Marian Boldescu,  primarul orașului Vadim Lelic, o parte din combatanți, șefi ai secțiilor și direcțiilor precum și angajați ai mai multor instituții, s-au adunat la ”Memorialul eroilor căzuți la datorie” pentru a participa la ceremonia de comemorare a victimelor acestui conflict armat.

 După depuneri de flori, în condițiile restrictive impuse de pandemie, deviind de la tradiționala ceremonie, solemnitate a continuat cu participarea veteranilor la discuții cu administrația raionului. Cei prezenți au fost invitați în sala de ședințe a Consiliului raional pentru a discuta despre problemele actuale ale combatanților, pentru ai elogia pe cei trecuți din viață și pentru a dezbate chestiunea privind reconstrucția sau modernizarea monumnetul eroilor, care se află pe agenda de priorități a Consiliului raional.

În fața asistenței a luat cuvânt, președintele raionului pentru a aduce omagiu celor care și-au jertfit viața pe altarul păcii și independenței plaiului natal, dar și pentru a-i susține pe cei care poartă în suflet și pe corp rănile războiului.

        Dna Mariana Ombun a menționat în alocuțiunea sa: ”Pentru sacrificiul confraților noștri, noi avem datoria să construim o țară independentă, suverană, care asigură drepturi și libertăți cetățenilor săi. Este o zi când Republica Moldova poartă haină de doliu pentru moartea feciorilor săi.

Mulți dintre participanții la acel război și-au zdruncinat sănătatea, iar alții chiar  au plătit cu propria viață. Memoria lor rămâne un model de slujire cu devotament Patriei, obligându-ne, pe noi, autoritățile publice, și pe toți oamenii de bună credință, să aducem un omagiu celor căzuți, să avem grijă de familiile îndurerate, iar generațiile prezente și viitoare – să păstreze veșnică amintirea despre acești eroi ai neamului.

În această zi sumbră și dureroasă de evocare a tragicului eveniment pe care-l comemorăm, pronunțăm un sacru și profund elogiu de recunoștință tuturor combatanților din raion, care prin propriul sacrificiu, prin înalt devotament, bărbăție și eroism și-au adus destoinica contribuție la apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Prin faptele lor de arme, ei au făcut ca acestă țară să existe”.

În planul raional al  manifestațiilor consacrate Zilei Memoriei (2 martie, ziua de comemorare a celor căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Molodva și victimele acelui conflict de se regăsec un șir de acțiuni, inclusiv organizarea în cadrul Muzeului raional de istorie și etnografie a expoziției de documente și materiale istorice consacrate celor căzuți în conflictul militar din anul 1992. Totoadată, expoziția este compusă și din panoul fotografic al tuturor participanților din raionului Telenești, cu titlul ”Transnistria lacrima mea, 1991 – 1992”.   

%d blogeri au apreciat: