Programați-vă în regim online la CTAS pentru toate prestațiile sociale

 Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește ci beneficiarii tuturor prestațiilor sociale (ajutor de deces, bilete de tratament balneo-sanatorial, eliberare certificatelor, indemnizații adresate familiilor cu copii, maternitate și paternale, pensii și alocații, servicii pentru plătitorii de contribuții, alte prestații sociale) pot să-și programeze in continuare in regim online, vizita la Casa teritorială de asigurări sociale, accesând bannerul „Programare online la CTAS” de pe pagina oficiali www.cnas.md.
 Pentru programarea online trebuie să selectați oficiul CTAS conform vizei de domiciliu, tipul serviciului, data nașterii, lDNP-ul, numele, prenumele, precum data și ora programării. În zilele de luni, marți ți miercuri sunt deserviți solicitanții/beneficiarii de pensii, alocații, compensații și ajutoare. Joi și vineri sunt deserviți solicitanții/beneficiarii de indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate și indemnizații paternale. Zilnic, de luni până vineri se pot adresa solicitanții/beneficiarii de ajutoare de deces ți bilete de tratament balneo-sanatorial, precum și
persoanele fizice și juridice plătitori de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru eliberarea certificatelor.
   Pe site-ul oficial al instituției, in partea dreaptă a paginii, veți găsi toate serviciile prestate de Casa Națională în mod electronic. Pentru orice întrebări ce țin de „Programarea online la CTAS” contactați centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022 257 777.

%d blogeri au apreciat: