SEMINAR INSTRUCTIV PENTRU SPECIALIȘTII REGLEMENTĂRII CADASTRULUI FUNCIAR DIN CADRUL PRIMĂRIILOR ȘI AGENȚII ECONOMICI DIN DOMENIUL AGRICOL

Astăzi, 1 octombrie, la Consiliul raional s-a desfășurat un seminar instructiv, organizat de Direcția Agricultură și Alimentație Telenești, cu participarea reprezentanților de la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice și Agenția Moldsilva.

La debutul instruirii, cu un cuvânt de salut s-a adresat vicepreședintele raionului pe probleme economice, dl Alexandru Isac.

Seminarul cu tematica ”Implementarea Planului de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățire funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2021” a fost organizat pentru specialiștii în reglementarea cadastrului funciar din cadrul unităților administrativ teritoriale de nivelul I, pentru autoritățile publice locale și agenții economici din raion.

În cadrul sesiunii reprezentantul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, dl Grabovschi Vasile le-a comunicat participanților despre cadrul normativ privind împădurirea terenurilor degradate, crearea fășiilor forestiere de protecție a câmpurilor, iar dl Ion Talmaci, reprezentantul aceluiași institut le-a comunicat despre cadrul normativ privind managementul pădurilor și pajiștilor deținute de unitățile administrativ – teritoriale. În același seminar s-a alăturat cu două sesiuni separate, reprezentantul Agenției Moldosilva, dl Petru Rotaru care a informat publicul despre aplicarea sistemelor agroforestiere și silvopastorale în Republica Moldova și despre Stimularea măsurilor de îmbunătățire funciare (silvoameliorative) de ameliorare a terenurilor agricole cu soluri degradate stabilite în Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.

%d blogeri au apreciat: