Aplicațiile demonstrative la protecția civilă, ediția 2022 – sincere mulțumiri pentru implicare, devotament și profesionalism

În contextul desfășurării aplicațiilor demonstrative la protecția civilă a raionului Telenești cu genericul ,,Acțiunile organelor de conducere şi forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pământ, inundațiilor catastrofale, alunecări de teren, avariilor de producție şi epizootiilor”, Președintele raionului, Mariana Ombun aduce sincere mulțumiri și aprecieri pentru aportul substanțial adus la desfășurarea cu succes a exercițiilor de simulare, menționând în particular toți cei implicați:

Membrii Comisiei Situații Excepționale a raionului Telenești

Pentru implicare plenară și responsabilă sunt transmise aprecieri și mulțumiri efectivului Punctului Teritorial de Dirijare, condus de dl Vasilii Bulat, alături de funcționarii Consiliului raional antrenați în procesul de recepționare, prelucrare și generalizare a informațiilor cu privire la dezastrele naturale

Sincere mulțumiri și aprecieri sunt adresate  dlui Ion Veșca,  șeful Secției Situații Excepționale Telenești,  inclusiv șeful Serviciului Prevenții din cadrul Secției Situații Excepționale Dl Trofim Gherman

Sincere mulțumiri pentru aport și contribuție se adresează Dl Dumitru Cebotari, Șeful Inspectoratului de Poliție Telenești, și a întregului efectiv de angajați.  

Selecte mulțumiri și cuvinte de apreciere sunt transmise Dnei Lucia Scurtu, șefa Substației Asistență Medicală de Urgență, inclusiv întregii echipe pe care o conduce

Aprecieri și mulțumiri sunt transmise dlui Sturza Boris, reprezentant al ÎCS ”Premier Energy SRL” pentru contribuția adusă la desfășurarea aplicațiilor demonstrative prin implicarea personalului și a tehnicii din dotare

Aprecieri și mulțumiri pentru implicare și profesionalism sunt transmise dlui Cazacu Trofim, reprezentant al Moldova Gaz, filiala Telenești pentru contribuția adusă la desfășurarea aplicațiilor demonstrative prin implicarea personalului și a tehnicii din dotare

Sincere mulțumiri șefului filialei Telenești a Moldtelecom, dlui Valeriu Bulmaga și a angajaților din subordine

Sincere mulțumiri șefului SA Drumuri-Orhei, dlui Ion Zgardan și a angajaților din subordine, inclusiv dlui Bogdan Gheorghe șef IMDP ”Apă Canal” Telenești

Sincere mulțumiri șefului interimar al subdiviziunii Telenești a Direcției Teritoriale siguranța Alimentelor Călărași, dlui Boris Stratu

Alese mulțumiri pentru implicare, dedicare și organizare cu succes a misiunii de intervenție și salvare se transmit primăriei orașului Telenești prin implicarea echipei de salvatori

  

Orice societate funcționează corect atunci când fiecare se implică conștiincios, își îndeplinesc responsabil atribuțiile  funcționale, conlucrează și cooperează cu structurile formate. Sincere mulțumiri pentru toți cei implicați direct și indirect. Aplicaţia s-a organizat cu scopul instruirii şi perfecţionării prin metode practice a organelor de conducere locale, serviciilor protecţiei civile raionale, dar şi a populaţiei pe baza unor scenarii posibile şi realiste.

%d blogeri au apreciat: