Proiectul ”DE LA VULNERABILITATE LA INCLUZIUNE”

sociația Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada 2020 – 2022 proiectul ”De la Vulnerabilitate la Incluziune” cu sprijinul financiar al Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea accesului la educație de calitate pentru copii aflați în situație vulnerabilă  prin sporirea șanselor de incluziune în comunitate.

Proiectul se bazează pe 4 programe, după cum urmează:

  • Program destinat copiilor din cele 7 Centre de plasament incluse în proiect, care urmărește dezvoltarea abilităților de viață și carieră a acestora, precum și creșterea performanței școlare.
  • Program destinat părinților și/sau familiilor extinse ale copiilor din cele 7 Centre de plasament pentru copii, având ca scop dezvoltarea abilităților și cunoștințelor de îngrijire și protecție a copiilor săi.
  • Program destinat profesorilor din cele 10 instituții de învățământ partenere proiectului și care are ca scop consolidarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor în domeniul educației incluzive și lucrului cu copii din grupurile vulnerabile.
  • Program orientat spre consolidarea cunoștințele și competențele echipelor multidisciplinare din raioanele partenere în monitorizarea accesului copiilor la educație de calitate în perioada post plasament.

Proiectul se desfășoară în 6 raioane (Anenii Noi, Călărași, Drochia, Hîncești, Telenești și Ștefan Vodă).

Pentru  realizarea activităților  în raionul Telenești a fost identificat Centrul de plasament “Aproape de tine” și instituția  de învățământ: Gimnaziul ”Mihai Eminescu” unde își fac studiile copii din centrul de plasament. In acest context, în  februarie 2020 a fost încheiat un acord de colaborare trilateral dintre: A.O. PRODOCS, Direcția Direcție Asistență Socială și protecția familiei și  Direcția Educației, Telenești.

În perioada 2020-2021, s-a reușit oferirea suportului școlar pentru  16 copii din Centrul de plasament “Aproape de tine”, care și-au îmbunătățit frecvența școlară cu 47%, iar 7 copii și-au îmbunătățit reușita școlară cu 5%.

Datorită activităților proiectului, 7 părinți și membrii ai familiilor extinse ai copiilor plasați în centru  au beneficiat de suport pentru a-și dezvolta abilitățile părintești și îmbunătățirea/restabilirea relațiilor cu  proprii copii. Scopul activităților este de a crea un mediu familial favorabil pentru reintegrarea copiilor în familia biologică sau extinsă și asigurarea dezvoltării armonioase a acestora.

De asemenea au fost organizate activități de sensibilizare pentru părinții colegilor de clasă ai copiilor din centrul de plasament.  Demn de menționat este faptul că 60  părinți au  participat activ la acest tip de activități.

Un accent al proiectului este implicarea și sensibilizare a colegiilor de clasa ai copiilor din centrul de plasament, astfel cca 204 de colegi au participat activ în activități de sensibilizare privind mediul școlar incluziv.

Un alt aspect important este implicarea profesorilor în procesul de crearea unui mediu școlar incluziv, ca urmare a instruirilor organizate în cadrul proiectului, cca 16 de profesori aplică calitativ metode educaționale incluzive.

În anul 2022 se finisează faza a două  proiectului ”De la Vulnerabilitate la Incluziune”, iar în perioada ianuarie – mai 2022, s-a reușit deja să se ofere suport școlar pentru 8 copii din Centrul de plasament  și să se organizeze activități educaționale pentru a dezvolta abilității de viață și carieră pentru copii din plasament.

Cu suportul reprezentanților  instituțiilor educaționale partenere au fost implicați cca 137 colegi ai copiilor din plasament  în activități de sensibilizare și în activități privind participarea activă în Consiliile elevilor.

Continuăm desfășurarea atelierelor de educație incluzivă destinate profesorilor din raion și a atelierelor de instruire pentru echipele intersectoriale locale, privind lucrul și monitorizarea copiilor în perioada post-plasament.

 

Până la sfârșitul anului 2022, proiectul își propune să organizeze sesiuni tematice pentru părinții copiilor din plasament pentru a le dezvolta abilitățile parentale astfel se va contribui la integrarea eficientă a copiilor în familie.

 

Proiectul ”De la Vulnerabilitate la Incluziune” este orientat pentru a promova incluziunea socio-școlară a copiilor aflați în siuație vulnerabilă prin sensibilizarea comunității și implicarea tuturor, în crearea unui mediu socio-școlar benefic pentru dezvoltarea fiecărui copil.

Mai multe detalii despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului pot fi accesat pe pagina web a Asociației www.prodocs.md și rețele de socializare https://www.facebook.com/AOProdocs, cât și a partenerilor noștri: centre de plasament, Direcții de asistență socială și protecția familiei.

%d blogeri au apreciat: