ATENȚIONARE! AUTORIZAȚIE DE MEDIU PENTRU FOLOSINȚA SPECIALĂ A APEI A FOST MODIFICATĂ

Agenția de Mediu anunță că, în temeiul punctului 14 a Dispoziției nr. 32 a Comisiei pentru Situații Excepționale din 8 august 2022, a fost revizuită lista documentelor necesare pentru obținerea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei în scopul irigării terenurilor agricole din lacurile de acumulare sau iazuri. Noile prevederi vor fi valabile până la 30 septembrie 2022.

            Astfel, solicitantul de obținere a autorizației de mediu pentru folosință specială a apei va anexa:

  • Planul și/sau schema terenului ce urmează a fi irigat, cu indicarea, după caz, a construcțiilor hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare a cantității de apă care urmează a fi folosită și deversată, precum și a altor construcții destinate folosinței apelor;
  • Pentru lacurile de acumulare/iazuri, care nu dețin Regulamentul de exploatare, elaborat conform Hotărârii Guvernului 977/2016 și nu este inclus în Sistemul informațional automatizat ”Cadastrul de stat al apelor”, se va accepta Fișa tehnică a lacului de acumulare/iazului, întocmită conform anexei nr. 1 la hotărârea menționată.
  • Calculele privind cantitatea de apă care urmează a fi folosită;
  • Rezultatele analizelor privind proprietățile fizico-chimice ale apei, corpului de apă, dacă analizele nu au fost efectuate de către alți solicitanți.
  • Fișa tehnică a lacului de acumulare/iazului indicată la punctul 14.1.2 va fi întocmită din contul solicitantului.

            Perioada de notificare a Agenției de Mediu privind obiecțiile la cererea de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, în condițiile prezentei dispoziții, este de 5 zile  de la data recepționării cererii de către instituție.

            Agenția de Mediu, în termen de 5 zile de la primirea cererii, va examina/coordona prin procedura ghișeului unic condițiile de folosință a apei și va comunica solicitantului decizia de eliberare sau de refuz al eliberării autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.

Informează Inspecția pentru Protecția de Mediu Telenești

%d blogeri au apreciat: