ȘEDINȚA COMUNĂ CU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE DE NIVELUL I ȘI II

Pe agenda de astăzi a autorităților publice locale de nivelul I și nivelul II a fost inclusă o ședință de lucru cu autoritățile publice locale și serviciile desconcentrate, organizată cu scop de dialog pe diverse tematici autentice, abordate de reprezentanții serviciilor descentralizate și desconcentrate din raion.

Astfel, pentru început, dl Dumitru GALUPAdirector al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice a intervenit pe subiectul ce vizează implementarea Programului Național de Împăduririi și Reîmpăduririi. Oficialul a informat primarii despre  lansarea procesului de elaborare a Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire (PNÎR) pentru perioada 2022-2032. El prevede creșterea esențială a suprafeței terenurilor împădurite prin activități de împădurire/reîmpădurire pe terenuri publice și private, crearea/restabilirea perdelelor forestiere de protecție a apelor și a terenurilor agricole etc.

Prima etapă în acest proces este identificarea terenurilor din raza de administrație a autorității publice și adoptarea deciziilor în cadrul Consiliilor locale. În cadrul PNÎR pot fi incluse următoarele tipuri de terenuri:

  • suprafețe supuse alunecărilor de teren, terenuri erodate;
  • fâșii riverane de protecție a apelor, râurilor și bazinelor de apă;
  • perdele forestiere riverane de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă;
  • perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și căilor de comunicație;
  • terenuri cu plantații forestiere cu/fără transferul în faza de masiv, dar cu nereușite/deficiențe de compoziție și structură.

D-nul Dumitru GALUPA consideră participarea în acest program a fi un moment important de colaborare între Întreprinderea Silvică și APL de nivelul I și II privind îndeplinirea programelor de extindere a terenurilor cu vegetație forestieră, precum și soluționarea problemelor social-economice, energetice și ecologice din raion.

Pe parcurs a intervenit dl Vladimir LUNGU, șeful Inspecției pentru Protecția Mediului Telenești, care a făcut referire la modificările operate la actele normative cu privire la obținerea autorizațiilor de mediu pentru defrișarea arborilor și folosirea apei.

La rândul său,  Nicolae Vicol,  specialistul principal al Direcției Agricultură și Alimentație a vorbit primarilor despre aspectele de realizare  a prevederilor din îndrumarul metodic cu privire la stabilirea gradului de compromitere a culturilor agricole urmare a calamităților naturale înregistrate.

D-na Angela Sîrbu, șefa Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, în intervenția sa, a făcut referire la implementarea prevederilor Anexei nr.11 a Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social/  Instrucțiunea privind realizarea activităților de interes comunitar.  

 

%d blogeri au apreciat: