Prezentarea constatărilor și recomandărilor Raportului de Audit de Gen în raionul Telenești

Consiliul raional Telenești, cu ajutorul expertelor din cadrul proiectului Iațco Mariana și Aliona Ursoi au finalizarea realizării exercițiului de audit de gen instituțional și al politicilor publice, elaborate la nivel raional. Activitate a fost realizată în perioada septembrie-octombrie 2022, sub egida Acordului de colaborare cu A.O. „Institutum Virtutes Civilis” și „Fundația „Friedrich Ebert” Moldova” și, nemijlocit, în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, finanțat de Uniunea Europeană.

 Scopul auditului de gen a constat în analiza situației actuale la nivelul raion Telenești în ceea ce privește cultura operațională și instituțională prin prisma dimensiunii egalității de gen, identificarea deficiențelor critice și a provocărilor existente, precum și formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea politicilor, procedurilor și bugetelor la nivel raional din perspectiva de gen, astfel încât autoritatea deliberativă și executivă a raionului Telenești, activitățile, metodele de lucru și politicile acestora să țină cont în mod echitabil de interesele bărbaților și ale femeilor.

Astfel, în vederea asigurării abordării participative a procesului, precum și în corespundere cu principiile transparenței decizionale, rezultatele exercițiului menționat, integrate într-un raport final și complementate de recomandări distincte, a fost prezentat și supus discuțiilor, în cadrul unui eveniment mixt, la care au fost invitați să participe reprezentații Consiliului raional, Aparatului Președintelui raionului, Direcțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, organizațiilor societății civile partenere, precum și tuturor persoanelor care au fost implicate nemijlocit în realizarea exercițiului dat.

La eveniment au participat conducerea raionului Mariana OMBUN, președinta raionului, Alexandru Isac, vicepreședintele raionului, Sergiu Lazăr, secretarul Consiliului raional Telenești,  Nelea Cazacu, șefa-adjunct a Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Alina Pascaru, șefa Direcției Generală Educație, Angela Sîrbu, șefa Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei alături de consilieri raionali, reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul I.

Expertele independente ale proiectului, Mariana Iațco și Aliona Ursoi au analizat documentele publice și strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Telenești pentru a vedea care e nivelul integrării dimensiunii de gen în politicile realizate în raion. Urmare a discuțiilor va fi realizat un plan de acțiuni, care să ghideze administrația raională în realizarea, pe viitor, a unor documente de politici care să reflecte interesele și necesitățile specifice ale tuturor locuitorilor comunității: femei, bărbați, vârstnici, copii, persoane cu dizabilități etc. Validarea constatărilor și recomandărilor auditului de gen, va fie urmată de un alt exercițiu, nu mai puțin important, și anume elaborarea Planului local de acțiuni pentru promovarea egalității de gen, propunerile de intervenții ale căruia, se vor ghida de setul de recomandări din Raportul de audit de gen. În acest sens, prin Decizia Președintei raionului a fost instituit un grup de lucru cu componență mixtă.
 
Acordul de parteneriat între Consiliul raional Telenești, ,,Institutum Virtutes Civilis” și Fundația și ,,Friedrich Ebert” Moldova” a fost semnat prin Decizia nr. 4/11 din 14.10.2021. În perioada lunii august au fost organizate sesiuni de instruiri pentru zeci de reprezentanți ai administrațiilor publice locale (APL) și organizațiilor societății civile (OSC) prin care au putut să-și consolideze abilitățile de a realiza politici publice ce țin cont de perspectiva de gen urmărind ca acestea să reflecte interesele și necesitățile specifice ale tuturor cetățenilor din localitățile pe care le reprezintă.
 
%d blogeri au apreciat: