MESAJUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI CU OCAZIA „ZILEI FUNCȚIONARULUI PUBLIC”

Stimaţi colegi!              La data de 23 iunie,  marcăm Ziua profesională a funcţionarului public.  Cu acest prilej, Președintele raionului, cât și Consiliul raional Telenești, Vă adresează tuturor angajaţilor din domeniul public cuvinte de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea ce o realizați zi de zi.   Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului funcţionarului public în realizarea […]

COPII DE LA ȘCOALA DE ARTE PLASTICE ÎN VIZITĂ LA CONSILIUL RAIONAL

În articolul anterior: „… UNEORI VISELE DEVIN REALITATE…”,  relatam despre vizita efectuată de un grup de copii de la Școala de Arte Plastice „Nicolae Moisei” din or. Telenești în Republica Polonă, despre traseul efectuat de aceștia în Polonia, impresii, etc. Aceasta vizită a fost posibilă în rezultatul încheierii unui acord de parteneriat  între Consiliul Raionat Telenești și […]

ZIUA LUCRĂTORULUI MEDICAL ȘI A FARMACISTULUI – 2017

Cu prilejul sărbătorii profesionale, Ziua lucrătorului medical și a farmacistului, pe data de 16 iunie Consiliul raional Telenești a organizat  un concert pentru toți angajații sistemului medical din raion. De sărbătoare s-au bucurat cei peste trei sute de lucrători medicali veniţi din toate localitățile raionului,  la Casa de Cultă din or. Telenești. Cu această ocazie, […]

…UNEORI VISELE DEVIN REALITATE…

… Câteodată visele devin realitate.  Vacanța mare cu mare  început cu mari  surprize atât pentru copii talentați ai Școlii Raionale de Arte Plastice  N. Moisei Telenești cât și pentru profesorii care i-au  însoțit în miraculoasa călătorie în Polonia. Pentru prima dată în urma unui acord de parteneriat încheiat în anul 2016 între Consiliul Raionat Telenești […]

GALA OLIMPICILOR 2017

Direcţia Generală Educaţie Teleneşti  în parteneriat cu instituţiile preuniversitare din raion  şi  Consiliul Raional Teleneşti  au organizat şi desfăşurat în data de 28 mai 2017, la Casa de Cultură din Telenești, Gala de premiere a olimpicilor, ediţia a II-a. Acest eveniment a avut  drept scop celebrarea elevilor talentaţi şi perseverenţi care au obținut performanţe remarcabile […]

LANSAREA ÎN PROFESIE A ASISTENȚILOR MEDICALI

          An de an, în miez de mai, scăldat de aroma florilor de măr sărbătorim ,,Ziua Internaţională a Nurselor”. Ocazie specială de a onora cele mai gingaşe fiinţe din marea familie pe nume ,,Sănătatea” – asistenţii  medicali. La moment în IMSP SR Teleneşti care numără  244 angajaţi, activează 85 asistenți  medicali, […]

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL DIN 25.05.2017 (video&decizii aprobate)

La data de 25 mai 2017 în sala mică de ședințe a Consiliului raional (etaj III), ora 09.00, a avut loc ședința ordinară a Consiliul raional, aceasta fiind a doua ședință ordinară din acest an. La ședință, din cei 33 consilieri au fost prezenți 22, iar ședința a fost prezidată de către consilierul Valentin Vetrilă. Pe ordinea […]

ȘEDINȚA COMUNĂ DE LUCRU A AUTORITĂȚILOR LOCALE

Pe data de 02 iunie 2017, cu începe de la ora 10.00, în sala mică de ședințe a Consiliului raional (etajul III), va avea loc ședința comună de lucru a autorităților locale de nivelul I și II și a serviciilor desconcentrate, descentralizate din raion. La această ședință urmează a fi discutate mai multe subiecte de […]

MUZEE ȘI ISTORII DUREROASE: DESCRIE NEDESCRISUL ÎN MUZEE

Spectacolul  nocturnadei muzeale. Sub zariștea serii, pe 20 mai curent, dulcele târg Telenești se pomeni inundat de sunetele muzicii săltărețe răzbătând  din molcuma  stradelă  Ciprian Porumbescu. Aici, la castelul bătrânesc (numit  și ,,Villa Roși”),la citadela câtorva  generații  cu  fior de Tricolor și spirit de Țară, unde actualmente se  află Muzeul Raional de Istorie și Etnografie, […]

Seminar de instruire „Legislația muncii și managementul resurselor umane”

      Direcția  Economie  din cadrul Consiliului Raional  Telenești  desfășoară  pe data de  18-19 mai 2017  un seminar de instruire  ce ține de ,, Legislația muncii și managementul resurselor umane,,  organizat de Centrul Internațional de Promovare a Femeilor în Business  ICAWB și Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ODIMM.   La instruire sunt invitații să participe  agenți […]

CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL TELENEȘTI

În conformitate cu Dispoziția Președintelui raionului Telenești, nr. 58 din 15 mai 2017, se convoacă Consiliul raional în ședință ordinară, la data de 25 mai 2017, ora 10.00. Ședința va avea loc în sala mică de ședințe a Consiliului raional (etajul III). Pentru ședința menționată, se propune următoarea ordine de zi (Proiectele de decizie actualizate, inclusiv cele […]

9 MAI – Ziua Victoriei împotriva regimului nazist și Ziua Europei

Mesajul Președintelui raionului Telenești, Dna Diana MANOLI, cu ocazia marcării a 72 de ani de la Victoria asupra regimului nazist și Zilei Europei: „Stimați teleneșteni, dragi veterani, Ziua de 9 mai 1945 are o conotație dublă și se referă la data în care Aliaţii din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei […]