Secretar CR

 

CURICUMUL

VITAIE

 

Informaţii personale

 

Numele/Prenumele

Adresa

Telefon

E-mail

Naţionalitatea

Data naşterii

Starea civilă

 

Experienţa profesională V

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatului

 

Experienţa profesională IV

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

 

 

Numele şi adresa angajatului

 

Experienţa profesională III

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Numele şi adresa angajatului

 

 

 

Experienţa profesională II

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Numele şi adresa angajatului

 

 

Experienţa profesională I

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Numele şi adresa angajatului

 

 

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învățământ

 

Perioada

Calificarea obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţămînt

 

Perioada

Calificarea obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învățământ

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă

Limbi străine:

 

 

 

 

Engleză

Rusă

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

 

Permise

 

 

Informaţii suplimentare

 

 

 

 

 

 

 

Lazăr Sergiu

r-nul Teleneşti s.Mihalaşa

serviciu: 258– 22057.

lazarsergiu8184@yahoo.com

MDA

02 iunie 1981

Căsătorit, 2 copii

 

 

August 2013-prezent

Secretar al Consiliului raional Telenești

 

Asigurarea legalității procesului decizional la nivelul autorității publice:

–          Asigurarea înștiințării convocării Consiliului raional;

–          Avizarea proiectelor de decizie;

–          Contrasemnarea deciziilor aprobate;

–          Asigurarea transparenței procesului decizional

Republica Moldova, Consiliul raional Teleneşti, str.31 August 9.

 

 

 

Februarie 2011- august 2013

Șef al Secției Administrație Publică

 

Elaborarea proiectelor de decizie, acordarea asistenței juridice pentru elaborarea proiectelor de decizie și sistematizarea acestora, monitorizarea executării sarcinilor stabilite pentru organizarea ședințelor de lucru ale Consiliului raional și a activităților desfășurate sub conducerea Președintelui raionului.

Republica Moldova, Consiliul raional Teleneşti, str.31 August 9.

 

 

 

Mai 2008 – februarie 2011

Specialist principal în problemele administraţiei publice

 

Organizarea şedinţelor de lucru ale consiliului raional, seminarelor instructiv-metodice pentru funcţionarii publici din administraţia publică de nivelul I.

Republica Moldova, Consiliul raional Teleneşti, Secţia administraţie publică, str.31 August 9.

 

 

 

 

Mai 2007 – mai 2008

Casier, ”Host”

 

 

Perceperea plăților pentru achiziționarea de bunuri și servicii prestate de companie.

Ghidarea clienţilor.

SUA, statul Utah, 1000S HWY, 63 Brice

 

 

 

 

Septembrie 2003 – mai 2008

Specialist în problemele protecţiei civile şi serviciului de alternativă.

 

Organizarea activităţii Comisiei raional pentru situaţii excepţionale. Evaluarea riscului în domeniul situaţiilor excepţionale. Organizarea încorporării şi evidenţei tinerilor ce satisfac serviciul de alternativă. Consiliul raional Teleneşti, Secţia administraţie publică str.31 August 9.

 

 

 

Septembrie 2006 – iunie2009

Magistru în administraţia publică

Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

 

Septembrie 1999 – iunie 2003

Licenţiat în problemele administraţiei publice

Universitatea de Stat din Moldova.

 

 

Septembrie 1996-iunie 1999

Titular al diplomei de bacalaureat

Liceul teoretic „Lucian Blaga” din oraşul Teleneşti

 

 

 

 

 

 

Limba română

 

Înţelegere Vorbire Scriere
ascultare citire Participare la conversaţie Discursuri orale Exprimare scrisă
+ + + +
+ + + +

 

Punctualitate, iniţiativă, coerență,

 

 

Utilizator de programe: Word, navigare în internet

 

 

Permis de conducere a unităţilor de transport pentru categoriile„A”şi„B”

Permis pentru port armă (ţiavă chintuită)

 

Executant al serviciului militar de scurtă durată în cadrul trupelor de grăniceri ale Republicii Moldova.

 

%d blogeri au apreciat: